Money.pl Firma Wzory dokumentów

Urzędowe Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Wzór dokumentu : Księga ewidencyjna zabytków przyjętych lub...

Stan na dzień: 12/07/2020
Kategoria dokumentu: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Tytuł dokumentu: Księga ewidencyjna zabytków przyjętych lub oferowanych do zbycia i wydanych ekspertyz
Opis: Dz.U. 2017, poz. 2249
Formularz obowiązuje od dnia 6 grudnia 2017 r.

Liczba stron: 7
Format pliku: dot   Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Word. Formularz można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym.
Dostępność: Dokument jest nieaktualny i nie jest dostępny do pobrania.