Money.pl Firma Wzory dokumentów

Urzędowe Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Wzór dokumentu : Wniosek o przyznanie stypendium ministra...

Stan na dzień: 25/05/2020
Kategoria dokumentu: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Tytuł dokumentu: Wniosek o przyznanie stypendium ministra właściwego do spraw kultury i ochrony
Opis: Dz.U. 2019, poz. 704
Formularz obowiązuje od dnia 1 maja 2019 r.

Liczba stron: 10
Format pliku: dot   Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Word. Formularz można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym.
Dostępność: Dokument jest nieaktualny i nie jest dostępny do pobrania.