Wzór dokumentu : Raport końcowy z prac objętych wsparciem...

Stan na dzień: 18/02/2020
Kategoria dokumentu: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Tytuł dokumentu: Raport końcowy z prac objętych wsparciem finansowym na produkcję audiowizualną albo świadczenie usług na rzecz produkcji audiowizualnej
Opis: Dz.U. 2019, poz. 309 (załącznik 5)
Formularz obowiązuje od dnia 19 lutego 2019 r.

Liczba stron: 4
Format pliku: dot   Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Word. Formularz można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym.
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.

Płatności za dokument

ERROR: Nie udało się sparsować metody productDetails product_id 2469 free 0 name Raport koÅ„cowy z prac objÄ™tych wsparciem finansowym na produkcjÄ™ audiowizualnÄ… albo Å›wiadczenie usÅ‚ug na rzecz produkcji audiowizualnej descr <span style="color: #0000ff">Dz.U. 2019, poz. 309 (zaÅ‚Ä…cznik 5)<br /> </span><strong><span style="color: #336600">Formularz obowiÄ…zuje&nbsp;od dnia&nbsp;19&nbsp;lutego 2019 r.</span></strong></p> files filename doc_2469-0.dot pages 4 photo 1550574533raport-koncowy-z-prac-objetych-wsparciem-finansowym-na-produkcje-audiowizualna-albo-swiadczenie-uslug-na-rzecz-produkcji-audiowizualnej.png price 8,61 warranty_price_1 4,92 warranty_price_2 8,61 sms 1