Money.pl Firma Wzory dokumentów

Urzędowe Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Wzór dokumentu : Wniosek o wpis wykazu utworów...

Podgląd dokumentu:
zobacz dokument
Stan na dzień: 29/05/2020
Kategoria dokumentu: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Tytuł dokumentu: Wniosek o wpis wykazu utworów niedostępnych w obrocie handlowym
Opis:

Dz.U. 2015, poz. 1790

Liczba stron: 2
Format pliku: pdf   Interaktywny formularz w formacie PDF
Dostępność: Dokument jest nieaktualny i nie jest dostępny do pobrania.