Money.pl Firma Wzory dokumentów

Urzędowe Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Wzór dokumentu : Rejestr zabytków, Karta ewidencyjna...

Stan na dzień: 25/05/2020
Kategoria dokumentu: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Tytuł dokumentu: Rejestr zabytków, Karta ewidencyjna zabytku ruchomego / nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków, Karta ewidencyjna zabytku ruchomego
Opis: Dz.U. 2011 nr 113 poz. 661 (załącznik 1-4)
Formularz obowiązuje od dnia 2 czerwca 2011 r.

Liczba stron: 5
Format pliku: dot   Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Word. Formularz można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym.
Dostępność: Dokument jest nieaktualny i nie jest dostępny do pobrania.