Money.pl Firma Wzory dokumentów

Urzędowe Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Wzór dokumentu : Wniosek o wsparcie finansowe na produkcję...

Stan na dzień: 08/08/2020
Kategoria dokumentu: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Tytuł dokumentu: Wniosek o wsparcie finansowe na produkcję audiowizualną albo świadczenie usługi na rzecz produkcji audiowizualnej utworów audiowizualnych
Opis: Dz.U. 2019, poz. 309 (załącznik 3)
Formularz obowiązuje od dnia 19 lutego 2019 r.

Liczba stron: 7
Format pliku: dot   Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Word. Formularz można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym.
Dostępność: Dokument jest nieaktualny i nie jest dostępny do pobrania.