Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.pl Firma Wzory dokumentów

Urzędowe Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Wzory dokumentów

Szukaj dokumentu:
Nie możesz znaleźć dokumentu? Zamów go >>
Zapytaj o cenę. Zapewniamy bezpłatną wycenę zamawianego dokumentu.

Dokumenty "Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego"

Jednorazowe pozwolenie na czasowy wywóz zabytku za granicę Jednorazowe pozwolenie na czasowy wywóz zabytku za granicę
Jednorazowe pozwolenie na stały wywóz zabytku za granicę Jednorazowe pozwolenie na stały wywóz zabytku za granicę
Karta ewidencyjna rzeczy ruchomej o wartości historycznej, artystycznej lub naukowej, wypożyczanej z zagranicy na wystawę czasową organizowaną na terytorium RP, objętej ochroną prawną Karta ewidencyjna rzeczy ruchomej o wartości historycznej, artystycznej lub naukowej, wypożyczanej z zagranicy na wystawę czasową organizowaną na terytorium RP, objętej ochroną prawną
Karta oceny pracy nauczycieli szkół artystycznych Karta oceny pracy nauczycieli szkół artystycznych
Księga inwentarzowa Księga inwentarzowa
Księga rejestrowa instytucji kultury Księga rejestrowa instytucji kultury
Ocena wskazująca czas powstania zabytku Ocena wskazująca czas powstania zabytku
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki publicznej Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki publicznej
Potwierdzenie wwozu zabytku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Potwierdzenie wwozu zabytku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Protokół komisji w sprawie ubytków Protokół komisji w sprawie ubytków
Protokół ubytków Protokół ubytków
Rejestr przybytków Rejestr przybytków
Rejestr ubytków Rejestr ubytków
Wniosek o nadanie Medalu "Zasłużony Kulturze Gloria Artis" Wniosek o nadanie Medalu "Zasłużony Kulturze Gloria Artis"
Wniosek o objęcie ochroną prawną rzeczy ruchomej o wartości historycznej, artystycznej lub naukowej, wypożyczanej z zagranicy na wystawę czasową organizowaną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Wniosek o objęcie ochroną prawną rzeczy ruchomej o wartości historycznej, artystycznej lub naukowej, wypożyczanej z zagranicy na wystawę czasową organizowaną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Dóbr Kultury Wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Dóbr Kultury
Wniosek o wpis wykazu utworów niedostępnych w obrocie handlowym Wniosek o wpis wykazu utworów niedostępnych w obrocie handlowym
Wycena zabytku Wycena zabytku
Zawiadomienie o wwiezieniu na terytorium Polski rzeczy ruchomej o wartości historycznej, artystycznej lub naukowej, wypożyczanej z zagranicy na wystawę czasową organizowaną na terytorium Polski, objętej ochroną prawną Zawiadomienie o wwiezieniu na terytorium Polski rzeczy ruchomej o wartości historycznej, artystycznej lub naukowej, wypożyczanej z zagranicy na wystawę czasową organizowaną na terytorium Polski, objętej ochroną prawną
Zawiadomienie o wywiezieniu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rzeczy ruchomej o wartości historycznej, artystycznej lub naukowej, wypożyczanej z zagranicy na wystawę czasową organizowaną na terytorium Polskiej, objętej ochroną prawną Zawiadomienie o wywiezieniu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rzeczy ruchomej o wartości historycznej, artystycznej lub naukowej, wypożyczanej z zagranicy na wystawę czasową organizowaną na terytorium Polskiej, objętej ochroną prawną
Zestawienie ubytków Zestawienie ubytków
Zestawienie zinwentaryzowanych jednostek ewidencyjnych Zestawienie zinwentaryzowanych jednostek ewidencyjnych

Problemy z zamówieniem dokumentów prosimy zgłaszać mailem na adres: reklamacje@signform.pl