Money.pl Firma Wzory dokumentów

Urzędowe Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Wzory dokumentów

Szukaj dokumentu:
Nie możesz znaleźć dokumentu? Zamów go >>
Zapytaj o cenę. Zapewniamy bezpłatną wycenę zamawianego dokumentu.

Dokumenty "Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego"

Jednorazowe pozwolenie na czasowy wywóz zabytku za granicę Jednorazowe pozwolenie na czasowy wywóz zabytku za granicę
Jednorazowe pozwolenie na stały wywóz zabytku za granicę Jednorazowe pozwolenie na stały wywóz zabytku za granicę
Karta ewidencyjna rzeczy ruchomej o wartości historycznej, artystycznej lub naukowej, wypożyczanej z zagranicy na wystawę czasową organizowaną na terytorium RP, objętej ochroną prawną Karta ewidencyjna rzeczy ruchomej o wartości historycznej, artystycznej lub naukowej, wypożyczanej z zagranicy na wystawę czasową organizowaną na terytorium RP, objętej ochroną prawną
Karta oceny pracy nauczycieli szkół artystycznych Karta oceny pracy nauczycieli szkół artystycznych
Księga ewidencyjna zabytków przyjętych lub oferowanych do zbycia i wydanych ekspertyz Księga ewidencyjna zabytków przyjętych lub oferowanych do zbycia i wydanych ekspertyz
Księga inwentarzowa Księga inwentarzowa
Księga rejestrowa instytucji kultury Księga rejestrowa instytucji kultury
Ocena wskazująca czas powstania zabytku Ocena wskazująca czas powstania zabytku
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki publicznej Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki publicznej
Potwierdzenie wwozu zabytku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Potwierdzenie wwozu zabytku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Pozwolenie na stały wywóz za granicę dobra kultury niebędącego zabytkiem Pozwolenie na stały wywóz za granicę dobra kultury niebędącego zabytkiem
Protokół komisji w sprawie ubytków Protokół komisji w sprawie ubytków
Protokół ubytków Protokół ubytków
Raport końcowy z prac objętych wsparciem finansowym na produkcję audiowizualną albo świadczenie usług na rzecz produkcji audiowizualnej Raport końcowy z prac objętych wsparciem finansowym na produkcję audiowizualną albo świadczenie usług na rzecz produkcji audiowizualnej
Rejestr przybytków Rejestr przybytków
Rejestr ubytków Rejestr ubytków
Rejestr zabytków, Karta ewidencyjna zabytku ruchomego / nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków, Karta ewidencyjna zabytku ruchomego Rejestr zabytków, Karta ewidencyjna zabytku ruchomego / nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków, Karta ewidencyjna zabytku ruchomego
Wniosek o nadanie Medalu "Zasłużony Kulturze Gloria Artis" Wniosek o nadanie Medalu "Zasłużony Kulturze Gloria Artis"
Wniosek o objęcie ochroną prawną rzeczy ruchomej o wartości historycznej, artystycznej lub naukowej, wypożyczanej z zagranicy na wystawę czasową organizowaną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Wniosek o objęcie ochroną prawną rzeczy ruchomej o wartości historycznej, artystycznej lub naukowej, wypożyczanej z zagranicy na wystawę czasową organizowaną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Wniosek o przyznanie stypendium ministra właściwego do spraw kultury i ochrony Wniosek o przyznanie stypendium ministra właściwego do spraw kultury i ochrony
Wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Dóbr Kultury Wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Dóbr Kultury
Wniosek o wpis wykazu utworów niedostępnych w obrocie handlowym Wniosek o wpis wykazu utworów niedostępnych w obrocie handlowym
Wniosek o wsparcie finansowe na produkcję audiowizualną albo świadczenie usługi na rzecz produkcji audiowizualnej utworów audiowizualnych Wniosek o wsparcie finansowe na produkcję audiowizualną albo świadczenie usługi na rzecz produkcji audiowizualnej utworów audiowizualnych
Wniosek o wydanie certyfikatu potwierdzającego spełnienie kryteriów testu kwalifikacyjnego Wniosek o wydanie certyfikatu potwierdzającego spełnienie kryteriów testu kwalifikacyjnego
Wycena zabytku Wycena zabytku
Zawiadomienie o wwiezieniu na terytorium Polski rzeczy ruchomej o wartości historycznej, artystycznej lub naukowej, wypożyczanej z zagranicy na wystawę czasową organizowaną na terytorium Polski, objętej ochroną prawną Zawiadomienie o wwiezieniu na terytorium Polski rzeczy ruchomej o wartości historycznej, artystycznej lub naukowej, wypożyczanej z zagranicy na wystawę czasową organizowaną na terytorium Polski, objętej ochroną prawną
Zawiadomienie o wywiezieniu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rzeczy ruchomej o wartości historycznej, artystycznej lub naukowej, wypożyczanej z zagranicy na wystawę czasową organizowaną na terytorium Polskiej, objętej ochroną prawną Zawiadomienie o wywiezieniu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rzeczy ruchomej o wartości historycznej, artystycznej lub naukowej, wypożyczanej z zagranicy na wystawę czasową organizowaną na terytorium Polskiej, objętej ochroną prawną
Zestawienie ubytków Zestawienie ubytków
Zestawienie zinwentaryzowanych jednostek ewidencyjnych Zestawienie zinwentaryzowanych jednostek ewidencyjnych

Problemy z zamówieniem dokumentów prosimy zgłaszać mailem na adres: reklamacje@signform.pl

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI