Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

SZUKAJ WG LAT

2016 , 2015 , 2014 , 2013 , 2012 , 2011 , 2010 , 2009 , 2008 , 2007 , 2006 , 2005 , 2004 , 2003 , 2002 , 2001 , 2000

PYTANIA

 • Pytanie:
  Czy prawidłowym jest bezpośrednie rozliczenie podatku VAT od dostaw wewnątrzwspólnotowych w dniu podpisania umowy licencyjnej? Podatnik w swoim wniosku wskazał, iż podpisał umowę licencyjną na zakup znaku towarowego. Zgodnie z umową opłata za licencję stanowi między innymi: - gwarancja minimalna, - opłata za gwarancję minimalną - płatna sześć tygodni po podpisaniu umowy, - stawka za honorarium - 3% sprzedaży hurtowej netto. Zdaniem Podatnika, zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.) naliczono VAT od wewnątrzwspółnotowego zakupu towarów od wartości gwarancji minimalnej i rozliczono w momencie podpisania umowy licencyjnej.

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP 443-193/26340/05 wydana przez: Urząd Skarbowy Wrocław-Stare Miasto

 • Pytanie:
  Czy małżonkowie mogą łącznie opodatkować swoje dochody za 2006 rok w przypadku zniesienia w listopadzie 2006 umowy o wyłączeniu wspólności ustawowej majątku małżonków?

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: DD/406-50/06 wydana przez: Urząd Skarbowy w Chełmie

 • Pytanie:
  Czy ustalenie podstawy opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn od nieodpłatnego zniesienia współwłasności dokonanego pomiędzy osobami, które nie są zaliczone do I grupy podatkowej wg przepisów ustawy o podatku od sadków i darowizn na zasadach ogólnych (art. 7 ust. 1) jest prawidłowe?

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: VPM/436-2/05 wydana przez: Urząd Skarbowy w Będzinie

 • Pytanie:
  Czy nasza firma powinna pobrać zryczałtowany podatek dochodowy od należności wpłacanej dla szwajcarskiego urzędu patentowego za ochronę naszego znaku towarowego, na terenie Konfederacji Szwajcarskiej, w wysokości 10% kwoty brutto tej należności?

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1473/755/KDO/423/10/07/ES wydana przez: Trzeci Mazowiecki Urząd Skarbowy w Radomiu

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY