Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

SZUKAJ WG LAT

2016 , 2015 , 2014 , 2013 , 2012 , 2011 , 2010 , 2009 , 2008 , 2007 , 2006 , 2005 , 2004 , 2003 , 2002 , 2001 , 2000

PYTANIA

 • Pytanie:
  Czy należy opodatkować kwotę dofinansowania studiów podyplomowych tj. czesnego przyznaną pracownikowi, który rozpoczął naukę w formie pozaszkolnej w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych?

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: DPB/4150-15/05 wydana przez: Urząd Skarbowy w Działdowie

 • Pytanie:
  Czy umowa darowizny jest podstawą do wprowadzenia środka trwałego do ewidencji środków trwałych u obdarowanego małżonka lub syna (po zawiązaniu spółki cywilnej) oraz do wykorzystania oprogramowania komputerowego, używanego dotychczas w przedsiębiorstwie darczyńcy.

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PD/415-38/2006 wydana przez: Urząd Skarbowy w Tomaszowie Lubelskim

 • Pytanie:
  Podatnik zwrócił się z pytaniem czy nierozliczona kwota kompensaty stanowi przedpłatę, zaliczkę lub zadatek w rozumieniu art. 19 ust. 11 ustawy o podatku od towarów i usług i rodzi obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług?

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PUS.II/443/174/2005/MM wydana przez: Podkarpacki Urząd Skarbowy

 • Pytanie:
  Czy istnieją prawne możliwości odliczenia (kompensaty) zwrotu lub refundacji podatku naliczonego związanego z realizacją inwestycji (założeniu sadu wiśniowego i zakupie opryskiwacza) oraz czy podatek naliczony od tej inwestycji może zostać zakwalifikowany do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000r. Nr 14 poz.176 ze.zm.)?

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: ZD/415-5/05 wydana przez: Urząd Skarbowy w Nowym Tomyślu

 • Pytanie:
  Czy w momencie przeniesienia do nowego pojazdu zarówno taksometru jak i kasy fiskalnej, która posiada aktualny przegląd techniczny ( ważny do grudnia 2007 r. ) firma serwisująca ma obowiązek wykonać płatny przegląd kasy?

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP/443-89/06 wydana przez: Urząd Skarbowy Kraków-Podgórze

 • Pytanie:
  Czy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących zakup paliwa do samochodów osobowych pełniących funkcje samochodów testowych i demonstracyjnych?

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1424/1120/443/77/2006/IW wydana przez: Pierwszy Urząd Skarbowy w Radomiu

 • Pytanie:
  Czy za datę nabycia do ustalenia pięcioletniego okresu liczy się nabycie w roku 1999 na warunkach spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, czy przeniesienie w roku 2003 przez Spółdzielnię prawa własności do lokalu ?

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1434/DZ/415/47/WL wydana przez: Urząd Skarbowy Warszawa-Praga

 • Pytanie:
  Pytanie dotyczy rozpoznania przychodu przy sprzedaży bonów towarowych wymienialnych na towary w salonach sprzedaży Podatnika.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: BD-P/423-14/06/Z wydana przez: Izba Skarbowa w Poznaniu

 • Pytanie:
  Jaka jest stawka podatku VAT od opłat eksploatacyjnych w funduszu remontowym dotyczącym garaży?

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP1.443/98/05 wydana przez: Lubelski Urząd Skarbowy

 • Pytanie:
  czy powołując biegłych w postępowaniach dochodzeniowych Komenda Wojewódzka Policji ma obowiązek - jako płatnik - pobrać i odprowadzić do właściwego urzędu skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od przychodu biegłych bez względu na to , czy biegły prowadzi działalność gospodarczą, w ramach której wykonuje opinie w związku z postanowieniem organów wymiaru sprawiedliwości , czy też powinno się ograniczyć ten obowiązek wyłącznie do biegłych, którzy wykonują opinie w ramach działalności wykonywanej osobiście-

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1424/2170/415/12/2006/GW wydana przez: Pierwszy Urząd Skarbowy w Radomiu

 • Pytanie:
  Czy pożyczka udzielona Spółce Jawnej przez wspólnika, na wydatki związane z rozpoczęciem i bieżącym prowadzeniem działalności gospodarczej Spółki, będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych ?

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PD/436-2/06 wydana przez: Urząd Skarbowy w Śremie

 • Pytanie:
  Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować do usług wypoczynkowych świadczonych we własnym ośrodku wypoczynkowym?

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: VI/443-171/06/JW wydana przez: Pomorski Urząd Skarbowy

 • Pytanie:
  Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem magazynowo-biurowym.

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: III/443-95/06 wydana przez: Urząd Skarbowy w Zgierzu

 • Pytanie:
  Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować do transakcji dostawy wykładzin korkowych ściennych i podłogowych oraz podłóg drewnianych i korkowo-drewnianych wraz z ich montażem w budynkach mieszkalnych, a jaką na rzecz podmiotów gospodarczych?

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP.005/40A/2005 wydana przez: Drugi Urząd Skarbowy w Tarnowie

 • Pytanie:
  Czy kwotę czynszu za najem samochodu osobowego (nie stanowiącego składnika majątku Spółki), jeżeli zawarta umowa nie jest umową leasingu, o której mowa w art. 17a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów bez ograniczeń wynikających z przepisu art. 16 ust. 1 pkt 51 tej ustawy?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: BD-P/423?6/06/Z wydana przez: Izba Skarbowa w Poznaniu

 • Pytanie:
  W 1995 roku w drodze darowizny podatnicy otrzymali prawo do użytkowania wieczystego gruntu z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego. W 2002 roku powyższe prawo decyzja administracyjną zostało przekształcone w prawo własności. Czy przychód uzyskany w 2005 roku ze sprzedaży tej nieruchomości opodatkowany jest 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1435/FO3/415-78/05/KSW wydana przez: Pierwszy Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście

 • Pytanie:
  Czy czynność wniesienia aportem całego przedsiębiorstwa spółki jawnej rodzi obowiązek korekty podatku naliczonego w firmie wnoszonej aportem?

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: US.PP/443-20/07 wydana przez: Urząd Skarbowy w Krośnie

 • Pytanie:
  Czy istnieje obowiązek zapłaty 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodu z remanentu likwidacyjnego ?

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: I-1/415/20/06 wydana przez: Urząd Skarbowy w Zgierzu

 • Pytanie:
  Czy w przypadku ustania małżeńskiej wspólności majątkowej następuje utrata ulgi podatkowej z tytułu budowy na wynajem?

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1439/DF/410/199/2005/art14a wydana przez: Urząd Skarbowy Warszawa-Wawer

 • Pytanie:
  Dotyczy zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych wynagrodzenia pochodzącego od rządów państwa obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy.

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PD/415-9/06 wydana przez: Urząd Skarbowy w Krasnymstawie

1| 2|

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY