Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

SZUKAJ WG LAT

2016 , 2015 , 2014 , 2013 , 2012 , 2011 , 2010 , 2009 , 2008 , 2007 , 2006 , 2005 , 2004 , 2003 , 2002 , 2001 , 2000

PYTANIA

 • Pytanie:
  Czy płatnik słusznie postąpił naliczając od dochodu uzyskanego przez wspólnika spółki z o. o. (obywatela Niemiec) w związku z odkupieniem przez spółkę udziałów celu dobrowolnego umorzenia, podatek w oparciu o art. 30b ust. 1 i ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: ZF/415-28/07 wydana przez: Urząd Skarbowy Poznań-Nowe Miasto

 • Pytanie:
  Jaką stawkę podatku VAT należy opodatkować dostawę okularów korekcyjnych wykonywanych na zamówienie klienta?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP-3/i/4407/30/05 wydana przez: Izba Skarbowa w Krakowie

 • Pytanie:
  W jaki sposób należy opodatkować równoważnik pieniężny za remont lokalu mieszkalnego wypłacony dla członków rodziny po zmarłym emerycie?

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: DD/406-25/05 wydana przez: Urząd Skarbowy w Chełmie

 • Pytanie:
  Czy wydatki ponoszone na zakup alkoholu , którym częstuję kontrahentów z kraju i zagranicy mogą być uznawane za koszty uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej?

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PDFI/415-44/06 wydana przez: Urząd Skarbowy w Białej Podlaskiej

 • Pytanie:
  Czy rozliczający się z podatków na zasadach ogólnych ( prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów) przedsiębiorca prowadzący skup zwierząt rzeźnych od rolników ryczałtowych do dalszej odsprzedaży, w sytuacji kiedy na fakturze VAT RR wystawionej rolnikowi ryczałtowemu jako formę zapłaty na żądanie tegoż rolnika wpisał ?gotówka? i w tej firmie należność została uregulowana przez co utracił możliwość odliczenia VAT naliczonego, może tę samą kwotę wpisać jako koszty uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych?

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: US-22/POI/415/3/06/JP wydana przez: Urząd Skarbowy w Przasnyszu

 • Pytanie:
  Czy wpłacane pracownikom Urzędu Gminy ryczałty na podstawie umów zawartych z pracodawcą na używanie prywatnego samochodu osobowego do celów slużbowych są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych?

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: DF-415/04/05 wydana przez: Urząd Skarbowy w Pile

 • Pytanie:
  Czy rozliczający się z podatków na zasadach ogólnych ( prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów) przedsiębiorca prowadzący skup zwierząt rzeźnych od rolników ryczałtowych do dalszej odsprzedaży, w sytuacji kiedy na fakturze VAT RR wystawionej rolnikowi ryczałtowemu jako formę zapłaty na żądanie tegoż rolnika wpisał ?gotówka? i w tej firmie należność została uregulowana przez co utracił możliwość odliczenia VAT naliczonego, może tę samą kwotę wpisać jako koszty uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych?

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: US-22/POI/415/3/06/JP wydana przez: Urząd Skarbowy w Przasnyszu

 • Pytanie:
  Dot. momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku VAT z tytułu uiszczanych opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości gruntowych.

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: NUS-MPPiO/443-60/1/05/06 wydana przez: Urząd Skarbowy w Kłobucku

 • Pytanie:
  Czy Spółka, jako działająca w Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej na podstawie zezwolenia z 2003 roku, ma obowiązek składania jako załącznika do deklaracji CIT 2, deklaracji CIT-S?

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1473/438/WD/423/12/06/TC wydana przez: Trzeci Mazowiecki Urząd Skarbowy w Radomiu

 • Pytanie:
  Czy stowarzyszenie zwykłe nie prowadzące działalności gospodarczej podlega przepisom ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i czy jego dochód podlega zwolnieniu przedmiotowemu ?

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: II/423-1/200/69615/06/KPS wydana przez: Drugi Urząd Skarbowy Łódź-Bałuty

 • Pytanie:
  Czy nabycie usług finansowych mieszczących się w grupowaniu PKWiU 74.87.12-00.00 ?Usługi świadczone przez agencje inkasa? świadczonych przez firmę z siedzibą w Szwajcarii na rzecz Podatnika stanowi import usług?

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1449/2BV/443/2006/9/KA wydana przez: Trzeci Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY