Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

SZUKAJ WG LAT

2016 , 2015 , 2014 , 2013 , 2012 , 2011 , 2010 , 2009 , 2008 , 2007 , 2006 , 2005 , 2004 , 2003 , 2002 , 2001 , 2000

PYTANIA

 • Pytanie:
  Czy przysługuje ulga w podatku dochodowym z tytułu wydatków poniesionych w 2005 r., udokumentowanych fakturami VAT, na zakup chleba bezglutenowego?

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PDII415/1/22/2006 wydana przez: Urząd Skarbowy w Legnicy

 • Pytanie:
  Zgromadzone środki finansowe Zakład lokuje w banku w formie lokaty terminowej nie dłuższej niż 3 miesiące. Czy odsetki z lokaty terminowej są neutralne przy opbliczaniu proporcji, o której mowa w art. 90 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarow i usług i nie należy ich uwzględniać przy obliczaniu promorcji?

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP1-443/32/05 wydana przez: Lubelski Urząd Skarbowy

 • Pytanie:
  Wątpliwości budzi fakt, czy w związku ze zbyciem tej nieruchomości przychód uzyskany z jej sprzedaży będzie opodatkowany zryczałtowanym 10% podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PD/415-23/2006 wydana przez: Urząd Skarbowy w Tomaszowie Lubelskim

 • Pytanie:
  Czy udzielona dotacja przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości na zakup prototypu pieca piekarniczego podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP/443/43/05 wydana przez: Urząd Skarbowy w Oświęcimiu

 • Pytanie:
  dot. zasadności wyłączenia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności wykonywanych na podstawie umowy o dzieło,

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1436/2BV/443/80/05/MKow wydana przez: Drugi Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście

 • Pytanie:
  Czy jest możłiwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej opłaty za czesne w szkole wyższej ?

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: IUSB I-2/415-36/06 wydana przez: Pierwszy Urząd Skarbowy Łódź-Bałuty

 • Pytanie:
  Spółka ma wątpliwości, czy słusznie uznaje za import usług, nabycie usługi polegającej na pobieraniu na terenie Niemiec przez niemiecki podmiot ?X? opłat kanałowych od Podatnika i przekazywaniu ich następnie do Bundeswasserstrassen im Binnenbereich, w zamian za co podmiot ten pobiera prowizję.

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP II 443/1/55/244/06 wydana przez: Dolnośląski Urząd Skarbowy

 • Pytanie:
  Pytanie podatnika czy za datę powstania przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych należy uznać dzień, w którym został sporządzony i podpisany protokół odbioru robót, co oznacza, że usługa została wykonana?

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PD.423-27/07 wydana przez: Lubelski Urząd Skarbowy

 • Pytanie:
  Według jakiego kursu i jakich zasad należy przeliczać kwoty wyrażone w euro na złotówki w celu prawidłowego rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych?

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: ZD/406-2/CIT/06 wydana przez: Pierwszy Wielkopolski Urząd Skarbowy w Poznaniu

 • Pytanie:
  Podatnik prowadzi działalność w zakresie usług transportowych osobowych i towarowych, a obecnie zamierza rozszerzyć zakres działalności o sprzedaż hurtową artykułów spożywczych. Towar, którym wnioskodawca zamierza handlować zostanie zakupiony od polskiej firmy, ale jest produkowany i magazynowany w Czechach. Następnie podatnik sprzeda zakupiony towar firmie nigeryjskiej, nie transportując go do Polski. Transport towaru zostanie przeprowadzony przez firmę nigeryjską, która przewiezie go do Niemiec a następnie drogą morską do Nigerii. Podatnik stoi na stanowisku, że w/w dostawa towaru nie będzie stanowiła eksportu towaru, gdyż towar nie przekroczy granicy Polski. Zatem podatnik zamierza wystawić na rzecz nabywcy fakturę VAT bez podatku. Ponadto podatnik pyta się czy będzie mógł odliczyć podatek naliczony przy opisanym zakupie oraz czy ma obowiązek rejestracji jako podatnik VAT w Czechach.

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1433/NG/GV/443-06/2007/LŚ wydana przez: Urząd Skarbowy Warszawa-Mokotów

 • Pytanie:
  Czy podlega odliczeniu od dochodu w 2006 roku w ramach ulgi rehabilitacyjnej "limit na utrzymanie samochodu i limit przysługujący opiekunom osób zaliczonych do I grupy inwalidztwa" ?

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1408/PD/415-3/07 wydana przez: Urząd Skarbowy w Kozienicach

 • Pytanie:
  Czy w wyniku umownego potrącenia powstanie po stronie Banku przychód z tytułu dodatnich różnic kursowych.?

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1472 /ROP3/423 - 11/ 05 /GAM wydana przez: Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie

 • Pytanie:
  Czy odszkodowanie za poniesione straty spowodowane wadami dostarczonego towaru jest opodatkowane podatkiem od towarów i usług?

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PSUS/PP-OIO/443-445/2/06/AP/22372 wydana przez: Pierwszy Śląski Urząd Skarbowy w Sosnowcu

 • Pytanie:
  Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Strona prowadzi sprzedaż ewidencjonowaną przy zastosowaniu kas rejestrujących. Na paragonach emitowanych przez niektóre kasy w informacji dotyczącej nazwy towaru (lub usługi) podawana jest nazwa grupy towarowej zgodnie z klasyfikacją PKWiU, z odpowiednimi stawkami podatku od towarów i usług, np. na paragonach dokumentujących sprzedaż gazet, czasopism i innych periodyków nazwy tych towarów oznaczone są jako "prasa 0 %", "prasa 7 %" oraz "prasa 22 %". W przypadku pozostałego asortymentu na paragonach drukowane są podstawowe nazwy towarów, np. tytoń, chusteczki higieniczne, karty do gry, następnie stawka podatku od towarów i usług oraz cena jednostkowa towaru. Użytkowane przez Stronę kasy rejestrujące mają stosowne homologacje wydane przez Ministra Finansów. W związku z powyższym Strona wniosła o potwierdzenie stanowiska, iż stosowane na paragonach fiskalnych oznaczenia towarów i usług spełniają wymogi określone w § 4 ust. 1 pkt 6 lit. e) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników (Dz. U. Nr 108, poz. 948 ze zm.).

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1471/NTR1/443-376/06/KR wydana przez: Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie

 • Pytanie:
  Czy wypłacający nagrodę w konkursie organizowanym przez inną instytucję powinien pobrać zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% i wypełnić PIT-8A czy też nie pobierać zaliczki na podatek i wypełnić PIT-8C?

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: ZD/406-69/PIT/05 wydana przez: Pierwszy Wielkopolski Urząd Skarbowy w Poznaniu

 • Pytanie:
  Pytanie podatnika dotyczy opodatkowania wygranych/nagród ufundowanych przez różnych sponsorów w ramach tego samego konkursu.

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1438/DF-1/415-184b/292/06/AG wydana przez: Urząd Skarbowy Warszawa-Ursynów

1| 2|

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY