Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

SZUKAJ WG LAT

2016 , 2015 , 2014 , 2013 , 2012 , 2011 , 2010 , 2009 , 2008 , 2007 , 2006 , 2005 , 2004 , 2003 , 2002 , 2001 , 2000

PYTANIA

 • Pytanie:
  ulga rehabilitacyjna na zakup komputera

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPPB4/415-635/09-4/JS wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

 • Pytanie:
  Który z punktów art. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26.07.1991 r. odnosi się do umowy zlecenia zawartej w dniu 31.08.2009 r. pomiędzy Wojewodą - Organem Założycielskim dla Przedsiębiorstwa, a Zarządcą Komisarycznym o sprawowanie zarządu komisarycznego - dotyczy ustalenia wysokości kosztów uzyskania przychodu dla Zarządcy Komisarycznego.

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPPB1/415-790/09-2/JB wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

 • Pytanie:
  opodatkowanie umowy pożyczki.

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPPB2/436-356/09-5/AF wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

 • Pytanie:
  opodatkowanie umowy pożyczki.

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPPB2/436-358/09-4/AF wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

 • Pytanie:
  Czy Podatkowa Grupa Kapitałowa - jako podatnik CIT - będzie uprawniona do wyboru, w pierwszym roku podatkowym swojej działalności, kwartalnego systemu wpłaty zaliczek na podatek CIT? Czy - jeśli w związku z decyzjami biznesowymi, zdarzenia opisane w punktach 3 i 4 zdarzenia przyszłego się ziszczą a w ramach zdarzenia opisanego w punkcie 4 środki pieniężne zostaną przekazane w postaci dywidendy -- dywidenda wypłacona przez Spółkę Zależną (Spółki Zależne) na rzecz Spółki (w okresie istnienia Podatkowej Grupy Kapitałowej posiadającej status podatnika CIT) będzie podlegała opodatkowaniu CIT podatkiem u źródła, przy założeniu, że Spółka będzie posiadała co najmniej 10% udziałów (akcji) w Spółce Zależnej (każdej ze Spółek Zależnych) wypłacającej (wypłacających) dywidendę nieprzerwanie przez okres dłuższy niż 2 lata, a miejsce siedziby Spółki dla celów podatkowych będzie udokumentowane certyfikatem rezydencji Spółki uzyskanym przez Spółkę Zależną (każdą ze Spółek Zależnych) wypłacającą (wypłacających) dywidendę? Czy odpowiedź na pytanie nr 2 będzie pozytywna w przypadku, gdy miejsce siedziby Spółki dla celów podatkowych nie będzie udokumentowane certyfikatem rezydencji Spółki uzyskanym przez Spółkę Zależną (każdą ze Spółek Zależnych) wypłacającą (wypłacających) dywidendę? Czy - jeśli w związku z decyzjami biznesowymi, zdarzenia opisane w punktach 3 i 4 zdarzenia przyszłego się ziszczą a w ramach zdarzenia opisanego w punkcie 4 środki pieniężne zostaną przekazane w postaci darowizny pieniężnej -- Spółka (jako spółka reprezentująca Podatkową Grupę Kapitałową) powinna potraktować darowiznę pieniężną, która zostanie wypłacona przez Spółkę Zależną (Spółki Zależne) na rzecz Spółki (w okresie istnienia Podatkowej Grupy Kapitałowej posiadającej status podatnika CIT) jako koszt uzyskania przychodów Spółki Zależnej (Spółek Zależnych), który -- jako element składowy dochodu albo straty Spółki Zależnej (Spółek Zależnych) będącej jedną ze spółek tworzących Podatkową Grupę Kapitałową powinien zostać uwzględniony w rozliczeniu CIT Podatkowej Grupy Kapitałowej?

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPPB5/423-588/09-4/MB wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

 • Pytanie:
  CIT - w zakresie zastosowania prawa podatkowego przez podatkową grupę kapitałową

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPPB5/423-588/09-2/MB wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

 • Pytanie:
  Czy - jeśli w związku z decyzjami biznesowymi, zdarzenie opisane w punkcie 5 zdarzenia przyszłego się ziści - sprzedaż całości lub części udziałów (akcji) Spółki Zależnej (Spółek Zależnych) przez Spółkę będzie skutkowała utratą w dniu sprzedaży statusu podatnika CIT przez Podatkową Grupę Kapitałową oraz zakończeniem w tym dniu roku podatkowego Podatkowej Grupy Kapitałowej?

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPPB5/423-588/09-11/MB wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

 • Pytanie:
  opodatkowanie umowy pożyczki

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPPB2/436-353/09-5/AF wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

 • Pytanie:
  opodatkowanie umowy pożyczki

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPPB2/436-362/09-5/AF wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

 • Pytanie:
  usługi zarządzania płynnością finansową.

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPPB2/436-445/09-2/AF wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

 • Pytanie:
  opodatkowanie umowy pożyczki.

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPPB2/436-353/09-4/AF wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

 • Pytanie:
  opodatkowanie umowy pożyczki

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPPB2/436-362/09-4/AF wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

 • Pytanie:
  PCC - opodatkowanie umowy pożyczki.

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPPB2/436-356/09-4/AF wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

 • Pytanie:
  PCC- opodatkowanie umowy pożyczki.

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPPB2/436-358/09-5/AF wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

 • Pytanie:
  2) Czy - jeśli w związku z decyzjami biznesowymi, zdarzenia opisane w punktach 3 i 4 zdarzenia przyszłego się ziszczą a w ramach zdarzenia opisanego w punkcie 4 środki pieniężne zostaną przekazane w postaci dywidendy -- dywidenda wypłacona przez Spółkę Zależną (Spółki Zależne) na rzecz Spółki (w okresie istnienia Podatkowej Grupy Kapitałowej posiadającej status podatnika CIT) będzie podlegała opodatkowaniu CIT podatkiem u źródła, przy założeniu, że Spółka będzie posiadała co najmniej 10% udziałów (akcji) w Spółce Zależnej (każdej ze Spółek Zależnych) wypłacającej (wypłacających) dywidendę nieprzerwanie przez okres dłuższy niż 2 lata, a miejsce siedziby Spółki dla celów podatkowych będzie udokumentowane certyfikatem rezydencji Spółki uzyskanym przez Spółkę Zależną (każdą ze Spółek Zależnych) wypłacającą (wypłacających) dywidendę?

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPPB5/423-588/09-3/MB wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

 • Pytanie:
  Czy - jeśli w związku z decyzjami biznesowymi zdarzenie opisane w punkcie 7 zdarzenia przyszłego się ziści i Spółka Zależna (Spółki Zależne) zostanie przekształcona (zostaną przekształcone) ze spółki akcyjnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością -- takie przekształcenie (przekształcenia):- nie będzie stanowiło przeszkody w zarejestrowaniu umowy o utworzeniu Podatkowej Grupy Kapitałowej i uzyskaniu przez Podatkową Grupę Kapitałową statusu podatnika CIT, ani też - nie będzie skutkowało utratą statusu podatnika CIT przez Podatkową Grupę Kapitałową - w sytuacji, gdy umowa o utworzeniu Podatkowej Grupy Kapitałowej zostanie zawarta i zgłoszona do naczelnika urzędu skarbowego w czasie, kiedy przekształcana Spółka Zależna (Spółki Zależne) będzie spółką akcyjną?

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPPB5/423-588/09-14/MB wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

 • Pytanie:
  Czy Podatnikowi będzie przysługiwało prawo do fakturowania usług zgodnie z art. 119 ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług tj. ze stawką podatku 0% jeżeli nabędzie usługi od kontrahentów (zagranicznych osób prawnych) którzy są zarejestrowanymi podatnikami VAT w innym kraju lub gdy nie są zarejestrowanymi podatnikami VAT w żadnym kraju?

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPPP2/443-1052/09-2/SAP wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

 • Pytanie:
  VAT - w zakresie opodatkowania, dokumentowania fakturą VAT, momentu powstania obowiązku podatkowego oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu dokonania czynności wniesienia aportem znaku towarowego

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPPP3/443-944/09-3/MPe wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

 • Pytanie:
  VAT - w zakresie opodatkowania, dokumentowania fakturą VAT, momentu powstania obowiązku podatkowego oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu dokonania czynności wniesienia aportem znaku towarowego

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPPP3/443-941/09-2/MPe wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

 • Pytanie:
  Wnioskodawcy, jako nabywcy towarów i usług przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w części dotyczącej tych pozycji, dla których podane kwoty są zgodne z rzeczywistością, tzn. w części dotyczącej ceny wynikającej z zamówienia składanego do dostawców, z którymi Wnioskodawca współpracuje.

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPPP3-443-869/09-2/JF wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

4| 5| 6| 7| 8|

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY