Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

SZUKAJ WG LAT

2016 , 2015 , 2014 , 2013 , 2012 , 2011 , 2010 , 2009 , 2008 , 2007 , 2006 , 2005 , 2004 , 2003 , 2002 , 2001 , 2000

PYTANIA

 • Pytanie:
  Czy Spółka prawidłowo uznaje, że przychód należny z tytułu świadczenia usług budowlanych powstanie z chwilą wykonania usługi lub częściowego wykonania usługi, tj. w dniu podpisania protokołu odbioru robót lub protokołu zaawansowania lub przejściowego świadectwa płatności lub innego równorzędnego dokumentu, który stanowi datę akceptacji przez kontrahenta wykonanej przez Spółkę usługi lub jej części?

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IBPB-1-3/4510-538/15/JKT wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

 • Pytanie:
  Zastosowanie przepisu art. 4 ust. 1 ustawy nowelizującej (SKA)

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IBPB-1-2/4510-664/15/AP wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

 • Pytanie:
  Moment uzyskania przychodu i rozpoznania kosztu uzyskania przychodu w związku z umową subpartycypacyjną.

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPPB6/4510-317/15-4/AK wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

 • Pytanie:
  Powstanie przychodu z tytułu usług transmisji danych.

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPPB6/4510-362/15-3/AK wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

 • Pytanie:
  skutki podatkowe wystąpienia ze Spółki cywilnej

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPTPB1/4511-774/15-2/AP wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

 • Pytanie:
  1. Czy otrzymanie przez Wnioskodawcę, jako wspólnika Spółki osobowej, środków pieniężnych tytułu zakończenia działalności Spółki osobowej poprzez jej rozwiązanie bez przeprowadzenia procedury likwidacji, będzie skutkowało powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych?2. Czy otrzymanie przez Wnioskodawcę, jako wspólnika Spółki osobowej, wierzytelności pożyczkowych z tytułu pożyczki udzielonej Wnioskodawcy przez Spółkę osobową w związku z zakończeniem działalności Spółki osobowej poprzez jej rozwiązanie bez przeprowadzenia procedury likwidacji, będzie skutkowało powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych?3. Czy wygaśnięcie w wyniku konfuzji, związanej z zakończeniem działalności Spółki osobowej poprzez jej rozwiązanie bez przeprowadzania procedury likwidacji, zobowiązań Wnioskodawcy tytułu pożyczki udzielonej Wnioskodawcy przez Spółkę osobową obejmujących kwoty główne i odsetki do dnia wydania, spowoduje powstanie dla Wnioskodawcy przychodu podatkowego na gruncie ustawy o PIT?

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPPB1/4511-1376/15-3/MT wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

 • Pytanie:
  1. Czy otrzymanie przez Wnioskodawcę, jako wspólnika Spółki osobowej, środków pieniężnych tytułu zakończenia działalności Spółki osobowej poprzez jej rozwiązanie bez przeprowadzenia procedury likwidacji, będzie skutkowało powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych?2. Czy otrzymanie przez Wnioskodawcę, jako wspólnika Spółki osobowej, wierzytelności pożyczkowych z tytułu pożyczki udzielonej Wnioskodawcy przez Spółkę osobową w związku z zakończeniem działalności Spółki osobowej poprzez jej rozwiązanie bez przeprowadzenia procedury likwidacji, będzie skutkowało powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych?3. Czy wygaśnięcie w wyniku konfuzji, związanej z zakończeniem działalności Spółki osobowej poprzez jej rozwiązanie bez przeprowadzania procedury likwidacji, zobowiązań Wnioskodawcy tytułu pożyczki udzielonej Wnioskodawcy przez Spółkę osobową obejmujących kwoty główne i odsetki do dnia wydania, spowoduje powstanie dla Wnioskodawcy przychodu podatkowego na gruncie ustawy o PIT?

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPPB1/4511-1383/15-3/MT wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

 • Pytanie:
  Czy Spółka obowiązana była potrącić podatek u źródła od wynagrodzenia za wartości niematerialne i prawne w postaci umów z klientami, w które wstąpiła oraz listy klientów, którą zakupiła, zgodnie z art. 26 ust. 1 w zw. z art. 21 ust. 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 12 umowy między Rzecząpospolita Polską a Republiką Austrii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku?

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPTPB3/423-125/12-7/15-S/KJ wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

 • Pytanie:
  Uznanie transakcji dostawy towarów dokonanej przez Wnioskodawcę w ramach transakcji łańcuchowej za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPTPP2/4512-616/15-2/JSz wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

 • Pytanie:
  podstawa opodatkowania w przypadku transakcji zawieranych w ramach podatkowej grupy kapitałowej

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IBPP3/4512-724/15/EJ wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

 • Pytanie:
  w zakresie: ustalenia czy Spółka może zastosować indywidualną stawkę amortyzacyjną i dokonywać odpisów amortyzacyjnych w okresie 3 lat zgodnie z art. 16j ust. 1 pkt 3a w powiązaniu ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IBPB-1-2/4510-701/15/AnK wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

 • Pytanie:
  W przedmiotowej sprawie na dzień dokonania planowanej korekty deklaracji VAT-7, Wnioskodawczyni nie będzie już prowadziła działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o VAT oraz dopełni swoich obowiązków wynikających z art. 96 ust. 6 ustawy o VAT - na dzień złożenia korekty zostanie wykreślona z rejestru podatników jako podatnik VAT ?. Wnioskodawczyni nie będzie miała prawa do dokonania korekty deklaracji VAT-7 już po zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej.

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IBPP3/4512-690/15/MN wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

 • Pytanie:

  Interpretacja ogólna sygnatura: PK4.8022.44.2015 wydana przez: Minister Finansów

 • Pytanie:
  Czy w przedstawionym stanie faktycznym Spółka postępuje prawidłowo przenosząc koszt nabycia mediów i usług odbioru ścieków, sprzątania i ochrony na rzecz najemców lokali za pomocą refaktur, bez doliczania dodatkowych kosztów oraz z zastosowaniem stawki VAT właściwej dla danego rodzaju usługi (towaru)?

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPTPP1/443-344/11-4/15-S/ŻR wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

 • Pytanie:
  zwolnienie z opodatkowania podatkiem VAT usług świadczonych na rzecz pacjentów którzy zostali zakwalifikowani do podania preparatu MSC

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPTPP1/4512-359/15-7/S/AK wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

 • Pytanie:
  Czy do wymiany/montażu elementów instalacji oświetlenia/elektrycznej stref komunikacji w budownictwie mieszkalnym (czyli alejek, stref przed wiatrołapem, wiatrołapów, klatek schodowych, piwnic, itp.) również może być zastosowana stawka preferencyjna 8%?

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IBPP2/4512-1089/15/BW wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

 • Pytanie:
  stawka podatku dla produkcji peletu i brykietu ze słomy zbożowej bez dodatku środków wiążących

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPTPP2/4512-598/15-2/AJB wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

 • Pytanie:
  Czy do poniższych świadczeń przyszłych może być zastosowana stawka preferencyjna 8% jeżeli będą wykonane w budynkach mieszkalnych, mieszkaniach, domkach jednorodzinnych: - wymiana elementów instalacji oświetlenia/elektrycznej tzw. "punkt za punkt",- projektowania nowej instalacji oświetlenia/elektrycznej lub modernizacji istniejącej instalacji oświetlenia/elektrycznej wraz z montażem elementów instalacji oświetlenia/elektrycznej, - montaż elementów instalacji oświetlenia/elektrycznej na powierzchni sufitów i ścian i/lub montażu elementów do rozpraszania światła, mocowanych do trwale kotwiczonych na powierzchni pomieszczenia konstrukcji nośnych?

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IBPP2/4512-770/15/BW wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

 • Pytanie:
  zwolnienie od podatku VAT usług polegających na organizowaniu audycji muzycznych w szkołach i przedszkolach

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPTPP2/443-919/12-11/15-S/JS wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

 • Pytanie:
  zwolnienie od podatku VAT usług polegających na organizowaniu prywatnych ceremonii pogrzebowych i ślubnych

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPTPP2/443-924/12-11/15-S/JS wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

6| 7| 8| 9| 10|

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY