Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

SŁOWO KLUCZOWE: pierwsze zasiedlenie ( 376 )

 • Pytanie:
  Pytanie dotyczy zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług zadań publicznych to jest utrzymywania czystości i porządku zleconych przez gminę i świadczonych na jej rzecz przez ?spółkę gminną? P. sp. z o. o.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PPII443/646/07/KW/4867 wydana przez: Izba Skarbowa we Wrocławiu

 • Pytanie:
  Dotyczy opodatkowania podatkiem VAT kwoty pieniężnej przyznanej Spółce tytułem odszkodowania za utratę wartości działek budowlanych w wyniku przeprowadzenia przez nie linii elektroenergetycznej.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PPI443/886/07 wydana przez: Izba Skarbowa we Wrocławiu

 • Pytanie:
  Wnioskodawca zwrócił się z pytaniem, kiedy powstanie obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług z tytułu świadczenia usługi polecającej na udzieleniu uprawnienia do eksploatacji parkingu przez określony w umowie okres.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PPI443/1096/07 wydana przez: Izba Skarbowa we Wrocławiu

 • Pytanie:
  Wnioskodawca zwrócił się z pytaniem, czy świadczona przez niego usługa polecająca na udzieleniu uprawnienia do eksploatacji parkingu przez określony w umowie okres, bę­dzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PPI443/1093/07 wydana przez: Izba Skarbowa we Wrocławiu

 • Pytanie:
  Czy spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego na podstawie faktur wystawionych na firmę Y ? przedsiębiorstwo osoby fizycznej, którego wartość stanowiła kapitał zakładowy spółki z o. o.?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PPI443/1092/07 wydana przez: Izba Skarbowa we Wrocławiu

 • Pytanie:
  1. Czy dochód Ośrodka z comiesięcznych opłat wnoszonych przez gminy za dowóz niepełnosprawnych uczniów na zajęcia lekcyjne podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ? 2. Czy sprzedaż posiłków dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Baryczy w stołówce prowadzonej przez personel jednostki podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ? 3. Czy otrzymywane przez Ośrodek subwencje, darowizny i dopłaty z przeznaczeniem na konkretne cele podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP1/443-45/07 wydana przez: Izba Skarbowa w Kielcach

 • Pytanie:
  Jaką stawką podatku VAT należy opodatkować usługi prawnicze świadczone na rzecz posła do Parlamentu Europejskiego

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PI/443-36/07/Z/08 wydana przez: Izba Skarbowa w Gdańsku

 • Pytanie:
  czy u darczyńcy czynność przekazania przedsiębiorstwa dla synów w drodze darowizny powoduje powstanie obowiązku podatkowego w podatku VAT i będzie podlegać ogólnym zasadom opodatkowania wg stawek obowiązujących przy sprzedaży danego towaru zgodnie z art.7 ust.1 ustawy o VAT.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1461/DCi-II/4407/14-11/07/BJW wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie Ośrodek Zamiejscowy w Ciechanowie

 • Pytanie:
  Czy można odliczyć podatek od towarów i usług od zrealizowanych zadań polegajacych na wykonaniu podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz ułożenie z kostki brukowej dojścia do budynku internatu na terenie Zespołu Szkół w ramach projektu "Likwidacja barier architektonicznych utrudniajacych dostęp do internatu i hali sportowej"

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1448/NP/443/2/BDO/07 wydana przez: Urząd Skarbowy w Przysusze

 • Pytanie:
  Opodatkowanie stawką VAT dowozu pracowników do pracy autobusem służbowym.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP I 443/395/07 wydana przez: Izba Skarbowa we Wrocławiu

 • Pytanie:
  Czy sprzedaż nieruchomości rolnej, niezabudowanej, stanowiącej odrębny majątek podatnika, nie wykorzystywany w prowadzonej działalności gospodarczej podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP-3/4407-19/07 wydana przez: Izba Skarbowa w Krakowie

 • Pytanie:
  Czy wystąpi konieczność dokonania korekty odliczonego podatku związanego ze składnikami majątku wnoszonymi aportem, jeżeli istnieje związek wnoszonego aportem składnika majątku ze sprzedażą opodatkowaną i miało miejsce krótkotrwałe jego używanie do czynności opodatkowanych?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP-3/4407-25/07 wydana przez: Izba Skarbowa w Krakowie

 • Pytanie:
  Pytanie Jednostki dotyczy możliwości zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług do w/w czynności w oparciu o § 8 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 97, poz. 970 ze zm.).

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP-I/443-63/07/AD wydana przez: Izba Skarbowa w Opolu

 • Pytanie:
  Czy podatnik, który prowadząc restaurację i hotel, wykorzystuje produkty ze swojego gospodarstwa rolnego ma prawo wystawiać faktury VAT RR i odliczać wykazany w nich podatek naliczony oraz czy wartość netto produktów rolnych wykazana na fakturze VAT RR jest dla niego kosztem uzyskania przychodu w pozarolniczej działalności gospodarczej?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: IPB_1/4407-0037/07/I wydana przez: Izba Skarbowa w Katowicach

 • Pytanie:
  Czy Spółca w miesiącu w którym dokona sprzedazy makulatury, w związku ze sprzedażą opodatkowaną nabywa prawo do zwrotu bezpośredniego podatku naliczonego zgodnie z art. 86 ust. 19 ustawy o podatku VAT?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: IPB1-4407/36/07/I wydana przez: Izba Skarbowa w Katowicach

 • Pytanie:
  Czy odszkodowanie otrzymane za korzystanie z drogi znajdującej się na działce wspólnoty mieszkaniowej stanowi obrót wliczany do wartości sprzedaży po przekroczeniu której następuje utrata zwolnienia podmiotowego od podatku VAT, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy i VAT?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP-3/4407-20/07 wydana przez: Izba Skarbowa w Krakowie

 • Pytanie:
  Czy aport zorganizowanej części przedsiębiorstwa zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z 27 kwietnia 2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm.), winien być potraktowany jako czynność zwolniona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług oraz czy czynność ta powoduje konieczność dokonania korekty uprzednio odliczonego podatku VAT od wnoszonych towarów, wyposażenia i środków trwałych.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: III-2/4430-1156/VAT/06/AT wydana przez: Izba Skarbowa w Łodzi

 • Pytanie:
  Spółka dokonała przejęcia podmiotu o nazwie X....... Sp. z o.o., wstępując we wszelkie prawa i obowiązki podmiotu przejętego. Mimo rozesłanej informacji do kontrahentów podmiotu przejętego, niektóre z wystawianych po dniu 30.11.2006r. faktur zawierają nazwę oraz NIP ?X......? Spółki z o.o. zamiast danych nowego podmiotu, tj. ?X..... Y.....? Spółki z o.o. Jednostka ma wątpliwości, czy może dokonywać odliczenia podatku naliczonego wynikającego z tak wystawionych faktur, w przypadku, gdy otrzyma potwierdzoną przez wystawców faktury notę korygującą, czy też może dokonywać odliczenia podatku bez otrzymania potwierdzenia noty korygującej?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP-I/44071-3/07/AD wydana przez: Izba Skarbowa w Opolu

 • Pytanie:
  Czy sprzedaż nieruchomości składającej się z działek jest zwolniona od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT oraz czy wynikające z tego przepisu zwolnienie od podatku VAT dotyczy również sprzedaży gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów jako drogi, które w rzeczywistości nie istnieją?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP-3/4407-12/07 wydana przez: Izba Skarbowa w Krakowie

 • Pytanie:
  Opodatkowanie opłaty za zajmowanie stanowiska garażowego (boks garażowy) na zasadach spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: IPB1-449/21/07/I wydana przez:

1| 2| 3| 4| 5|

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY