Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

SŁOWO KLUCZOWE: fundusz inwestycyjny ( 294 )

 • Pytanie:
  Czy otrzymane środki pieniężne są zwolnione z opodatkowania podatkiem od darowizny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PO/436/1/0004/07 wydana przez: Izba Skarbowa w Gdańsku

 • Pytanie:
  Czy obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całego spadku czy poszczególnych części?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PO/436/1/0002/07 wydana przez: Izba Skarbowa w Gdańsku

 • Pytanie:
  Czy od przyznanego decyzją odszkodowania należy płacić podatek od spadków i darowizn?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PO/436/1/0006/06 wydana przez: Izba Skarbowa w Gdańsku

 • Pytanie:
  Czy spadkobierczyni dziedzicząca wynagrodzenie po zmarłym mężu powinna zapłacić podatek od spadków i darowizn czy podatek dochodowy (PIT-37)?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/BF-II/005-1025/GT/06 wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  Czy darowizna dodatku socjalnego do wynarodzenia, otrzywanego przez syna, na rzecz matki - podlega podatkowi od spadków i darowizn ?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: LK-IV-4306/1/IV/06/MM wydana przez: Izba Skarbowa w Łodzi

 • Pytanie:
  Czy zniesienie współwłasności nieruchomości w zamian za spłatę kredytu bankowego podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, czy podatkowi od spadków i darowizn?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: BD-M/436-26/06 wydana przez: Izba Skarbowa w Poznaniu

 • Pytanie:
  Czy pieniądze pochodzące ze składek osób fizycznych na rzecz chorego dziecka podlegają podatkowi od spadków i darowizn?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: BD-M/423-25/06 wydana przez: Izba Skarbowa w Poznaniu

 • Pytanie:
  Czy wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z lokalu podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: P1-P-443/0009/08 wydana przez: Izba Skarbowa w Poznaniu Ośrodek Zamiejscowy w Pile

 • Pytanie:
  S. wnosi o potwierdzenie jej stanowiska, że z uwagi na fakt, iż nie przysługuje jej prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z organizacją imprez integracyjnych, nieodpłatne świadczenie takich usług na rzecz pracowników, jak i osób trzecich, nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/PH-II/4407/14-46/07/DB/PV-II wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

 • Pytanie:
  We wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów Spółka zwróciła się z następującymi pytaniami:Czy w świetle obowiązujących w Polsce przepisów prawa podatkowego kwoty wypłacane przez ?P.? na rzecz Spółki stanowią wynagrodzenie za jakąkolwiek czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535, z późn. zm.), dalej ustawa o VAT?Czy w świetle obowiązujących w Polsce przepisów prawa podatkowego kwoty wypłacane przez ?P.? na rzecz Spółki należy uznać w kontekście art. 29 ust. 1 zdanie czwarte ustawy o VAT, za otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze, które mają bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez Spółkę?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/PV-II/4407/14-16/07/ZS wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  S. wnosi o potwierdzenie jej stanowiska, że ma prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur z tytułu zakupu usług doradczych związanych z przeprowadzeniem transakcji polegającej na nabyciu 100% akcji innej spółki.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/PH-II/4407/14-45/07/DB/PV-II wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

 • Pytanie:
  W jaki sposób należy opodatkować podatkiem od towarów i usług cesję praw i obowiązków wynikających z umów przedwstępnych nabycia lokali mieszkalnych zawartych z firmami developerskimi na rzecz osób fizycznych lub prawnych?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/PV-IV/4407/14-10/2007/MK wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  S. wnosi o potwierdzenie jej stanowiska, że impreza integracyjna, jako związana z prowadzeniem przedsiębiorstwa, nie służąca zaspokajaniu osobistych potrzeb pracowników pomimo, że jest dla pracowników nieodpłatnym świadczeniem, nie podlega opodatkowaniu na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm. ), choć Stronie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi usługami.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/PH-II/4407/14-37/DB/PV-II wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

 • Pytanie:
  Dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i usług usług montażu parapetów i schodów wykonanych z własnych materiałów (kamienia naturalnego).

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP-II/443-0024/07/BG/KLM wydana przez: Izba Skarbowa w Opolu

 • Pytanie:
  Czy otrzymanie bonu towarowego o określonej wartości nabywczej powoduje powstanie obowiązku podatkowego po stronie nabywcy i udokumentowania tego fakturą VAT?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: IS.II/2-443/199/07 wydana przez: Izba Skarbowa w Rzeszowie

 • Pytanie:
  Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług wynagrodzenia uzyskanego od kontrahenta w zamian za rezygnację ze świadczenia usług na rzecz innego kontrahenta oraz zastosowanie prawidłowej stawki tego podatku

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/PV-IV/4407/14-9/2007/MK wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług czynności polegającej na zobowiązaniu się do powstrzymania się od konkurencji za wynagrodzeniem oraz zastosowanie prawidłowej stawki tego podatku?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/PV-IV/4407/14-8/2007/MK wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  1.Czy opłatę roczną za wieczyste użytkowanie, ustaloną przed dniem 1 maja 2004r., traktować należy jako kwotę "brutto", czy też przyjąć ją jako podstawę opodatkowania? 2.Czy opłatę roczną za wieczyste użytkowanie, ustaloną w trakcie obowiązywania ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług należy potraktować jako kwotę "brutto"? 3.Czy jako kwotę "brutto" należy przyjąć czynsz dzierżawny za dzierżawę gruntów Skarbu Państwa, ustaloną przed dniem 1 maja 2004r.?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: P1-P-443/32/06 wydana przez: Izba Skarbowa w Poznaniu Ośrodek Zamiejscowy w Pile

 • Pytanie:
  Czy nieodpłatne przekazanie dóbr materialnych i niematerialnych (towarów i usług), których zakup został w całości sfinansowany ze środków pomocy zagranicznej podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/PV-II/4407/14-6/2007/MK/PV-IV wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  Czy nieodpłatne przekazanie dóbr materialnych i niematerialnych (towarów i usług), których zakup został sfinansowany w części ze środków pomocy zagranicznej oraz w części ze środków krajowego współfinansowania przekazanego przez Beneficjentów podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/PV-II/4407/14-7/2007/MK/PV-IV wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

1| 2| 3| 4| 5|

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY