Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

SZUKAJ WG LAT

2016 , 2015 , 2014 , 2013 , 2012 , 2011 , 2010 , 2009 , 2008 , 2007 , 2006 , 2005 , 2004 , 2003 , 2002 , 2001 , 2000

PYTANIA

 • Pytanie:
  w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej wydatków poniesionych na budowę budynku, o którym mowa we wniosku

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IBPB-1-1/4511-612/15/SG wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

 • Pytanie:
  Czy Wnioskodawczyni otrzymując wynagrodzenie z tytułu wykonywania koncertów na pokładach statków z Malty i Wielkiej Brytanii powinna ustalić obowiązek podatkowy z zastosowaniem art 16 Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z Wielką Brytanią i art. 17 Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z Maltą?

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPTPB1/4511-580/15-4/AG wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

 • Pytanie:
  Czy po Przekształceniu II będzie możliwa w SK kontynuacja odpisów amortyzacyjnych z uwzględnieniem zasad amortyzacji stosowanych przez podmiot przekształcany na podstawie art. 22g ust. 12 i ust. 22 oraz art. 22h ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPTPB3/4511-166/15-8/KJ wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

 • Pytanie:
  Czy wydatki, które zostaną poniesione przez Przedsiębiorstwo lub SPZOO, spełniające definicję tzw. kosztów uzyskania przychodów bezpośrednio związanych z przychodami, które jednak nie zostaną potrącone przez Przedsiębiorstwo lub SPZOO przed dniem Przekształcenia II z uwagi na regulację art. 22 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.) w nawiązaniu do art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 93a § 1, 2 i 4 Ordynacji podatkowej będą mogły powiększyć koszty uzyskania przychodów alokowane do Wnioskodawcy jako wspólnika SK w momencie spełnienia warunków potrącenia, tj. osiągnięcia przychodu, do którego odnoszą się koszty?

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPTPB3/4511-166/15-7/KJ wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

 • Pytanie:
  Czy Wnioskodawca jako wspólnik SK będzie miał prawo oraz obowiązek na podstawie art. 24c ust. 2 pkt 1 i pkt 2 i art. 24c ust. 3 pkt 1 i pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w nawiązaniu do art. 8 ust. 2 pkt 1 tej ustawy oraz art. 93a § 1, 2 i 4 Ordynacji podatkowej korygowania przychodów oraz kosztów o różnice kursowe powstałe w wyniku:różnicy pomiędzy przychodem należnym wyrażonym w walucie obcej, rozpoznanym przez Przedsiębiorstwo lub SPZOO oraz kwotą faktycznie otrzymaną przez SK jako zapłatę od kontrahentów, orazróżnicy pomiędzy kosztem poniesionym przez Przedsiębiorstwo lub SPZOO wyrażonym w walucie obcej a kwotą faktycznie zapłaconą przez SK po dacie Przekształcenia II?

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPTPB3/4511-166/15-6/KJ wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

 • Pytanie:
  Czy Wnioskodawczyni, osiągającej przychody z działalności wykonywanej osobiście, jako artysta wykonawca (tj. ze źródła przychodów, o którym mowa w art. 13 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), przysługują 50% koszty uzyskania przychodu?

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPTPB1/4511-580/15-5/AG wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

 • Pytanie:
  Wniesienie udziałów spółki kapitałowej z siedzibą na Cyprze do spółki z o.o. z siedzibą w Polsce, spowoduje powstanie po stronie Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 30b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nie można bowiem uznać, że dokonana transakcja będzie stanowiła wymianę udziałów, o której mowa w art. 24 ust. 8a ww. ustawy. Zatem, w przypadku objęcia przez Wnioskodawcę udziałów w spółce z o.o. z siedzibą w Polsce w zamian za udziały w spółce kapitałowej z siedzibą na Cyprze powstanie przychód w wysokości nominalnej wartości objętych udziałów w spółce, zgodnie z treścią cytowanego wyżej art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPPB2/4511-1034/15-4/AK wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

 • Pytanie:
  Czy w związku z planowaną transakcją wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci udziałów posiadanych przez Wnioskodawcę w D. do Spółki Holdingowej, po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód podlegający opodatkowaniu w PDOF?

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPPB2/4511-955/15-4/MG wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

 • Pytanie:
  Wniesienie udziałów spółki kapitałowej z siedzibą na Cyprze do spółki z o.o. z siedzibą w Polsce, spowoduje powstanie po stronie Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 30b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nie można bowiem uznać, że dokonana transakcja będzie stanowiła wymianę udziałów, o której mowa w art. 24 ust. 8a ww. ustawy. Zatem, w przypadku objęcia przez Wnioskodawcę udziałów w spółce z o.o. z siedzibą w Polsce w zamian za udziały w spółce kapitałowej z siedzibą na Cyprze powstanie przychód w wysokości nominalnej wartości objętych udziałów w spółce, zgodnie z treścią cytowanego wyżej art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPPB2/4511-954/15-4/MG wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

 • Pytanie:
  W jaki sposób dla celów podatkowych Wnioskodawca powinien ustalić kolejność zbycia (zbycia w celu umorzenia) udziałów w Spółce?

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPPB2/4511-989/15-2/AK wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

 • Pytanie:
  w zakresie skutków podatkowych dokonania łącznej wymiany udziałów przez wspólników spółki kapitałowej

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPPB2/4511-945/15-4/MG wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

 • Pytanie:
  Wniesienie udziałów spółki kapitałowej z siedzibą na Cyprze do spółki z o.o. z siedzibą w Polsce, spowoduje powstanie po stronie Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 30b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nie można bowiem uznać, że dokonana transakcja będzie stanowiła wymianę udziałów, o której mowa w art. 24 ust. 8a ww. ustawy. Zatem, w przypadku objęcia przez Wnioskodawcę udziałów w spółce z o.o. z siedzibą w Polsce w zamian za udziały w spółce kapitałowej z siedzibą na Cyprze powstanie przychód w wysokości nominalnej wartości objętych udziałów w spółce, zgodnie z treścią cytowanego wyżej art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPPB2/4511-961/15-4/MK wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

 • Pytanie:
  Wniesienie udziałów spółki kapitałowej z siedzibą na Cyprze do spółki z o.o. z siedzibą w Polsce, spowoduje powstanie po stronie Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 30b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nie można bowiem uznać, że dokonana transakcja będzie stanowiła wymianę udziałów, o której mowa w art. 24 ust. 8a ww. ustawy. Zatem, w przypadku objęcia przez Wnioskodawcę udziałów w spółce z o.o. z siedzibą w Polsce w zamian za udziały w spółce kapitałowej z siedzibą na Cyprze powstanie przychód w wysokości nominalnej wartości objętych udziałów w spółce, zgodnie z treścią cytowanego wyżej art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPPB2/4511-974/15-2/MK wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

 • Pytanie:
  W jaki sposób dla celów podatkowych Wnioskodawca powinien ustalić kolejność zbycia (zbycia w celu umorzenia) udziałów w Spółce?

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPPB2/4511-987/15-2/AK wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

 • Pytanie:
  Czy w związku z planowaną transakcją wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci udziałów posiadanych przez Wnioskodawcę do Spółki Holdingowej, po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód podlegający opodatkowaniu w PDOF?

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPPB2/4511-967/15-4/AK wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

 • Pytanie:
  Skutki podatkowe cofnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPPB3/4510-836/15-2/MS wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

 • Pytanie:
  Czy koszty nabycia podarunku dla pracownika z okazji ważnego wydarzenia w jego życiu, takiego jak narodziny dziecka lub zawarcie związku małżeńskiego albo jubileusz pracy lub odejście z pracy stanowią koszty uzyskania przychodów inne niż bezpośrednio związane z przychodami, potrącalne w dacie ich poniesienia?

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPPB5/4510-1091/15-4/BC wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

 • Pytanie:
  Moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu ustanowienia służebności drogi koniecznej.

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPTPP3/4512-440/15-7/BM wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

 • Pytanie:
  czy w wyniku połączenia spółek, w drodze przejęcia Spółki z o.o. przez Wnioskodawcę, Wnioskodawca będzie uprawniony, jako sukcesor, do korzystania z zezwolenia Spółki z o.o. (zezwolenie ,,przejęte" od Spółki z o.o.) na prowadzenie działalności na terenie SSE, a w konsekwencji do korzystania ze zwolnienia podatkowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT, w odniesieniu do dochodów uzyskiwanych na terenie SSE

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IBPB-1-2/4510-711/15/BKD wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

 • Pytanie:
  przychód z nieodpłatnych świadczeń.

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IBPB-1-3/4510-535/15/AB wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

2| 3| 4| 5| 6|

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY