Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

SŁOWO KLUCZOWE: przychody ze stosunku pracy ( 593 )

 • Pytanie:
  Podatnik zwrócił się z zapytaniem na kim ciąży obowiązek podatkowy w sytuacji nieodpłatnego otrzymania towarów.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PD I 415/160/05 wydana przez: Izba Skarbowa we Wrocławiu

 • Pytanie:
  Podatnik zwrócił się z zapytaniem w jaki sposób i w jakiej kwocie powinien wykazać w podatkowej księdze przychodów i rozchodów wartość otrzymanych nieodpłatnie towarów.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PD I 415/158/05 wydana przez: Izba Skarbowa we Wrocławiu

 • Pytanie:
  Podatnik zwrócił się z zapytaniem czy ma prawo do zaliczenia towarów rabatowych w koszty uzyskania przychodów.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PD I 415/159/05 wydana przez: Izba Skarbowa we Wrocławiu

 • Pytanie:
  Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej, koszty najmu lokalu wraz z kosztami mediów, eksploatacji i opłatami za telefony w tym lokalu , w sytuacji gdy lokal został wynajęty w ramach zawartej z kontrahentem umowy o współpracy do wyłącznej obsługi spraw i klientów kontrahenta?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1463/WD/4117/1/3/312/05/06/EG wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie Ośrodek Zamiejscowy w Radomiu

 • Pytanie:
  Dotyczy opodatkowania spadku po zmarłym rodzicu.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PB I-3/4150/IN-16/US/2006/PM wydana przez: Izba Skarbowa w Łodzi

 • Pytanie:
  Czy refundacja wymiany stolarki okiennej przekazana przez Międzyzakładową Spółdzielnię Mieszkaniową podlega opodatkowaniu z innych źródeł?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PB I-3/4150/IN-724/2005/MK wydana przez: Izba Skarbowa w Łodzi

 • Pytanie:
  Czy po obowiązkowej zmianie wspólnego wpisu małżonków na dwa odrębne w ewidencji działalności, małżonkowie nadal mogą wspólnie prowadzić działalność gospodarczą i czy ma to wpływ na zasady opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PBI-2/4150/IN-31/USRawa Maz/06/JF wydana przez: Izba Skarbowa w Łodzi

 • Pytanie:
  Jak postąpić w sytuacji gdy zniszczeniu uległa dokumentacja firmy za lata 1999-2004 obejmująca: księgi przychodów i rozchodów, faktury, rachunki, rolki z kas fiskalnych? W ocenie podatnika nie jest możliwe odtworzenie spalonej dokumentacji, a jedynymi dokumentami potwierdzającymi wysokość uzyskiwanych dochodów jak również poniesionych kosztów są deklaracje za poprzednie lata składne na bieżąco w Urzędzie Skarbowym. Zdaniem Wnioskodawcy, żaden przepis prawa podatkowego nie wskazuje sposobu postępowania w podobnej sprawie, a jedynym obowiązkiem podatnika jest zawiadomienie naczelnika właściwego urzędu skarbowego o zaistniałych zdarzeniach, które spowodowały zniszczenie dokumentacji podatkowej.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: BD-G 415-2/06z wydana przez: Izba Skarbowa w Poznaniu

 • Pytanie:
  Czy wystawione przez podatnika rachunki "dokumentujące" jego wydatki związane z przejazadami do wynajmowanego mieszkania są wystarczającym dowodem na potwierdzenie wydatków stanowiących koszty uzyskania przychodu z najmu?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PBB3-415/9-90/2005 wydana przez: Izba Skarbowa w Katowicach

 • Pytanie:
  Czy małżonkowie, którzy nie zawarli umowy spólki cywilnej, prowadzący wspólnie działalność gospodarczą i posiadający odrębne wpisy do ewidencji działalności gospodarczej mogą rozliczać podatek dochodowy na zasadach wynikajacych z art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PBB1/418-1/06/3 wydana przez:

 • Pytanie:
  Czy wartość nabytych przed założeniem działalności gospodarczej gruntów przez wzpólnika spółki cywilnej i wniesionych jako wkład niepieniężny do tej spółki stanowi koszt uzyskania przychodu w momencie ich sprzedaży w ramach założonej w tym celu działalności gospodarczej?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: WB-PD/415-216/05/U wydana przez: Izba Skarbowa we Wrocławiu Ośrodek Zamiejscowy w Wałbrzychu

 • Pytanie:
  Jak rozliczyć koszty związane z zakupem środka trwałego sfinansowanego częściowo środami pochodzącymi z dotacji?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PD-2/4117/i-72/05 wydana przez: Izba Skarbowa w Krakowie

 • Pytanie:
  Według jakich zasad podlegają opodatkowaniu jednorazowe nagrody wypłacane przez Spółkę dzieciom pracowników, które osiągają dobre wyniki w nauce i kończą naukę w czasie przewidzianym dla cyklu nauki na poziomie szkoły średniej i wyższej?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PBB3-418/10-18/2005 wydana przez: Izba Skarbowa w Katowicach

 • Pytanie:

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PB I-1/4150/IN-136/IIUSŁ-B/05/J.D. wydana przez: Izba Skarbowa w Łodzi

 • Pytanie:
  Stosowanie przepisu art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PD II 415/274/05 wydana przez: Izba Skarbowa we Wrocławiu

 • Pytanie:
  Wnioskiem z dnia 20 czerwca 2005 r. Podatnik zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Trzebnicy o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie odnośnie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków poniesionych na inwestycje w obcym środku trwałym tj. "remont biura", w którym znajdowała się siedziba firmy. Podatnik stwierdził we wniosku, że inwestycja miała miejsce w 1997 r., umarzana była od 1998 r. przy 10-letnim okresie amortyzacji oraz, że w 2005 r. Urząd Miejski wypowiedział umowę dzierżawy przeznaczając obiekt do sprzedaży. W złożonym wniosku podatnik przedstawił jednocześnie własne stanowisko, iż w związku z tym, że nie upłynął okres przewidziany do rozliczenia poniesionych kosztów, nieumorzona część wydatków stanowi koszt uzyskania przychodów.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PD I 415/110/05 wydana przez: Izba Skarbowa we Wrocławiu

 • Pytanie:
  Dotyczy możliwości skorzystania z ulgi w postaci odliczenia od dochodu zapłaconych odsetek od kredytu mieszkaniowego, w sytuacji zwrotu uprzednio odliczonych kwot z tytułu wniesionego do spółdzielni mieszkaniowej wkładu budowlanego.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PB I-3/4117/IN-67/IIUSŁ-B/2005/PM wydana przez: Izba Skarbowa w Łodzi

 • Pytanie:
  Jak prawidłowo powinny być naliczane miesięczne koszty uzyskania przychodów od dwóch umów o pracę u jednego pracodawcy ,oraz jak wykazać w PIT-11 koszty uzyskania za cały rok podatkowy?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1463/WD/4117/2/2/246/05/GR wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie Ośrodek Zamiejscowy w Radomiu

 • Pytanie:
  Czy podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych diety i inne należności wypłacone kierowcom w transporcie krajowym i międzynarodowym z tytułu wykonywania podróży służbowych?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PBB3-415/9-81/2005 wydana przez: Izba Skarbowa w Katowicach

 • Pytanie:
  Kto powinien opodatkować kwotę zaległego wynagrodzenia wyegzekwowanego przez Urząd Skarbowy od byłego pracodawcy?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PBB3-415/9-80/2005 wydana przez: Izba Skarbowa w Katowicach

6| 7| 8| 9| 10|

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY