Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

SŁOWO KLUCZOWE: drogi ( 303 )

 • Pytanie:
  Pytanie dotyczy zastosowania stawki podatku 0% przy świadczeniu usług związanych z wewnątrzwspólnotową usługą transportu towarów, wykonywanych na terenie portów morskich na rzecz kontrahentów polskich oraz zagranicznych.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PPB1-443/439/2005 wydana przez: Izba Skarbowa w Katowicach

 • Pytanie:
  Czy dostawa budynków używanych wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntów jest opodatkowana stawką 22%, w sytuacji gdy nakłady na ulepszenie przewyższją 30% wartości początkowej budynków?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: Nr PPB2-443/548/2005 wydana przez: Izba Skarbowa w Katowicach

 • Pytanie:
  Czy dostawa budynków - będących towarem używanym - wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntu jest opodatkowana stawką 22%, w sytuacji gdy nakłady na ulepszenie przewyższają 30% wartości początkowej budynków?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: Nr PPB2443/548/2005 wydana przez: Izba Skarbowa w Katowicach

 • Pytanie:
  czy zbiorcze wprowadzenie utargów - opłat pobieranych od osób fizycznych na kasę fiskalną nie narusza zasad ewidencjonowania przy zastosowaniu kas fiskalnych?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1463/WV/4407/1/18/98/05/MP wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie Ośrodek Zamiejscowy w Radomiu

 • Pytanie:
  Czy należy uiścić podatek od towarów i usług z tytułu umowy darowizny ułamkowej części nieruchomości spisanej pomiędzy członkami rodziny, którzy są współwłaścicelami tejże nieruchomości? Nieruchomość ta jest wykorzystywana do działalności prowadzonej przez te osoby w formie spółki cywilnej.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP-443/60/05 wydana przez: Izba Skarbowa we Wrocławiu Ośrodek Zamiejscowy w Jeleniej Górze

 • Pytanie:
  Czy usługi pośrednictwa finansowego świadczone przez Spółkę mogą byc uznane za wykonywane sporadycznie w rozumieniu art. 90 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług oraz czy powinny powiększać obrót całkowity ujmowany w mianowniku proporcji?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP I 443/773/05/ASz wydana przez: Izba Skarbowa we Wrocławiu

 • Pytanie:
  Jaką stawką opodatkowane jest wykonawstwo balustrad,krat i innych robót ślusarsko spawalniczych w obiekcie budowlanym KOB 111, KOB 112?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: ZP2-4407/I/4/05 wydana przez: Izba Skarbowa w Lublinie Ośrodek Zamiejscowy w Zamościu

 • Pytanie:
  Czy prawidłowym jest opodatkowanie - przez handlowca - 7% stawką podatku VAT wykonywanej przez niego usługi budowlano-montażowej - w skład której wchodzi dostawa materiałów, w obiektach budownictwa mieszkaniowego?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: Nr PPB2-4407/I/20/2005 wydana przez: Izba Skarbowa w Katowicach

 • Pytanie:
  Podatnik stwierdza, iż zamierza podpisać umowę z odbiorcą łotewskim na dostawę produkowanych przez siebie urządzeń, których montażu dokona w tym przypadku inny podatnik łotewski. W złożonym wniosku wyrażono wątpliwość dotyczącą momentu powstania obowiązku podatkowego "w przypadku otrzymania przed dokonaniem dostawy wewnątrzwspólnotowej całości lub części ceny". Podatnik, powołując się na treść przepisów art. 20 ust. 3 oraz art. 19 ust. 12 pkt 2 ustawy VAT stanął na stanowisku, że skoro nie przedstawił w urzędzie skarbowym zabezpieczenia majątkowego kwoty zwrotu różnicy podatku nie ma obowiązku wystawienia faktury potwierdzającej otrzymanie zadatku, a tym samym obowiązek podatkowy z tytułu otrzymania przez niego zadatku od nabywcy nie powstanie.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP III 443/792/05/MTD wydana przez: Izba Skarbowa we Wrocławiu

 • Pytanie:
  Czy dopuszczalne jest przyjęcie, że faktura wystawiona przez kontrahenta przed wypłatą zaliczki stanowi podstawę do odliczenia podatku w miesiącu jej otrzymania o ile zaliczka zostanie w tym miesiącu wypłacona.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP I 443/734/05/AS wydana przez: Izba Skarbowa we Wrocławiu

 • Pytanie:
  Kiedy powstanie obowiazek rejestracji obrotu i kwot podatku należnego za pomoca kasy rejestrującej, w przypadku gdy podatnik świadczy usługi medyczne, zwolnione z podatku od towarów i usług i zamierza rozszerzyć działalność o sprzedaż szkieł kontaktowych na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej. Zdaniem podatnika do momentu osiągnięcia obrotu w wysokości 20.000 zł z tej sprzedaży nie powstanie obowiązek prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP I 443/629/05/MZ wydana przez: Izba Skarbowa we Wrocławiu

 • Pytanie:
  Strona zwróciła się z pytaniem czy wyliczenie obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi nie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego, będącego podstawą ustalenia propiorcji określonej w art. 90 ust. 2 należy pominąć wartość nabycia sprzedanych używanych samochodów osobowych.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PPB2-443/574/2005 wydana przez: Izba Skarbowa w Katowicach

 • Pytanie:
  Zapytanie dotyczy zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT usług świadczonych przez zakład budżetowy na rzecz gminy.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP I 443/763/05/AW wydana przez: Izba Skarbowa we Wrocławiu

 • Pytanie:
  Czy należy opodatkować podatkiem od towarów i usług czynności przekazania pracownikom nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie biletów do kina, teatru lub karnetów na basen nabytych ze środków ZFŚS lub ZFRON?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP III 433/777/05 wydana przez: Izba Skarbowa we Wrocławiu

 • Pytanie:

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: III-1/4430-197/VAT/05/SG wydana przez: Izba Skarbowa w Łodzi

 • Pytanie:
  Z treści wniosku wynika, iż Podatnik wynajmuje innym podmiotom gospodarczym pomieszczenia na cele prowadzenia działalności gospodarczej. Na podstawie umów o najem pomieszczeń, Spółka odsprzedaje zakupione przez siebie media, m. in. energię elektryczną. Na podstawie faktycznego zużycia energii przez najemców, Spółka wystawia faktury VAT. Faktury zawierają kwotę za zużytą energię elektryczną oraz w osobnej pozycji doliczony jest narzut kosztów administracyjnych. Spółka ma wątpliwości w zakresie ustalenia momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług przy odsprzedaży energii elektrycznej. W ocenie Strony, zgodnie z art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), jeżeli dostawa towaru lub wykonanie usługi powinny być potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7 dniu, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. Zdaniem Spółki obowiązek podatkowy z wystawionych faktur na sprzedaż energii elektrycznej powstanie zgodnie z ww. przepisem, z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7 dniu, licząc od dnia wykonania usługi.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP I 443/846/05/MZ wydana przez: Izba Skarbowa we Wrocławiu

 • Pytanie:
  Jaka powinna być cena sprzedaży prawa własności budynku, którego budowa nie została ukończona i czy należy fakt sprzedaży udokumentować fakturą VAT?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP-3/i/4407/89/05 wydana przez: Izba Skarbowa w Krakowie

 • Pytanie:
  Zapytanie dotyczy możliwości pomniejszenia obrotu i kwot podatku należnego sprzedaży ewidencjonowanej za pomocą kasy rejestrującej bez przedstawienia przez nabywcę paragonu.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP/443/1/134/05 wydana przez: Urząd Skarbowy w Jeleniej Górze

 • Pytanie:
  Czy po przekształceniu działalności gospodarczej na imię obojga małżonków poprzez wniesienie aportem całego przedsiębiorstwa do nowo utworzonej spółki osobowej, spółka ta będzie miała prawo używać kasy fiskalne zarejestrowane na przedsiębiorstwo prywatne wnoszone do spółki.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PPB2-4407/I/31/2005 wydana przez: Izba Skarbowa w Katowicach

 • Pytanie:
  Czy w okresie od momentu zgłoszenia rejestracyjnego w podatku od towarów i usług (VAT-R) do momentu rejestracji i nadania spółce numeru NIP, spółka może prowadzić sprzedaż posługując się numerem stosowanym dotychczas czy też musi wstrzymać działalność?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PPB2-4407/I/32/2005 wydana przez: Izba Skarbowa w Katowicach

10| 11| 12| 13| 14|

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY