Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

SŁOWO KLUCZOWE: odzyskanie ( 263 )

 • Pytanie:
  Dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności tymczasowego nadzorcy sądowego ustanowionego przez sąd gospodarczy na podstawie art. 38 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. prawo upadłościowe i naprawcze, w postępowaniu zabezpieczającym poprzedzającym rozstrzygnięcie wniosku o ogłoszenie upadłości niewypłacalnego dłużnika.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP1-4407/SIP/10/05 wydana przez: Izba Skarbowa w Bydgoszczy

 • Pytanie:
  Czy zmiana wspólnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej na dwa odrębne wpisy,w przypadku gdy małżonkowie prowadzą wspólnie działalność gospodarczą na imię i nazwisko obojga małżonków i posługują się Numerem Identyfikacji Podatkowej NIP pierwszego z małżonków powoduje konieczność rejestracji obojga małżonków dla potrzeb VAT?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP2-4407/109/05/I wydana przez: Izba Skarbowa w Lublinie

 • Pytanie:
  Strona zwróciła się z wnioskiem o udzielenie informacji w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług - usług transportowych prowadzonych w ramach działalności gospodarczej na rzecz pracodawcy.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: VR/4407/14-29/05/MCz wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  Czy wynagrodzenie biegłego sądowego podlega opodatkowaniu podatkiem VAT? Kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tego tytułu?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP-3/i/4407/73/05 wydana przez: Izba Skarbowa w Krakowie

 • Pytanie:
  Podatnik zapytuje o opodatkowanie usług pomocy prawnej z urzędu świadczonych na rzecz sądu przez adwokatów.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PI/005-266/05/P/08 wydana przez: Izba Skarbowa w Gdańsku

 • Pytanie:
  Czy zmiana wspólnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej na dwa odrębne wpisy,w przypadku gdy małżonkowie prowadzą wspólnie działalność gospodarczą na imię i nazwisko obojga małżonków i posługują się Numerem Identyfikacji Podatkowej NIP pierwszego z małżonków powoduje konieczność rejestracji obojga małżonków dla potrzeb VAT?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP2-4407-112/05/I wydana przez: Izba Skarbowa w Lublinie

 • Pytanie:
  Czy zmiana wspólnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej na dwa odrębne wpisy,w przypadku gdy małżonkowie prowadzą wspólnie działalność gospodarczą na imię i nazwisko obojga małżonków i posługują się Numerem Identyfikacji Podatkowej NIP pierwszego z małżonków powoduje konieczność rejestracji obojga małżonków dla potrzeb VAT?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP2-4407-111/05/I wydana przez: Izba Skarbowa w Lublinie

 • Pytanie:
  Jakie są zasady opodatkowania podatkiem VAT, świadczonych usług pomocy prawnej z urzędu z tytułu, których sąd jako płatnik pobiera zaliczki na podatek dochodowy. Czy wykonywane tego typu usługi podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT, a jeśli tak - kiedy powstaje obowiązek podatkowy oraz w jakiej kwocie, brutto czy netto, przyznane wynagrodzenie stanowi podstawę opodatkowania?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP-II-005/105/BL/05 wydana przez: Izba Skarbowa w Opolu

 • Pytanie:
  Czy wynagrodzenie syndyka wypłacone po 1 maja 2004r. podlega opodatkowaniu VAT-em?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PI/005-26/05/Z/09 wydana przez: Izba Skarbowa w Gdańsku

 • Pytanie:
  Czy wydawanie przez Komisję Bioetyczną, powołaną przez Okręgową Izbę Lekarską, opinii dotyczących dopuszczenia eksperymentu medycznego podmiotom zmierzającym przeprowadzić taki eksperyment, stanowi działalność gospodarczą, która pozwalałaby na uznanie Izby Lekarskiej w tym zakresie za podatnika podatku od towarów i usług?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP-3/i/4407/81/05 wydana przez: Izba Skarbowa w Krakowie

 • Pytanie:
  Czy jednorazowa sprzedaż prawa wieczystego użytkowania gruntu podlega opodatkowaniu podatkiem VAT? Czy taka transakcja transakcja, której wartość przekracza 10000 Euro powoduje utratę zwolnienia podmiotowego?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP2/4407-73/I/05 wydana przez: Izba Skarbowa w Lublinie

 • Pytanie:
  Czy opłata pobierana za korzystanie z cmentarzy komunalnych podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: IS.IX/3-443/19/05 wydana przez: Izba Skarbowa w Rzeszowie

 • Pytanie:
  Czy w sytuacji, gdy wywłaszczona nieruchomość została zwrócona poprzedniemu właścicielowi - a on zwraca odszkodowanie dotychczasowemu właścicielowi Gminie, która z kolei zwraca koszty związane z jego przeprowadzeniem Skarbowi Państwa należy doliczyć podatek VAT?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: IS.II/2-4430/41/05 wydana przez: Izba Skarbowa w Rzeszowie

 • Pytanie:
  Czy sprzedaż akcji będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? Czy spółce będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z zakupami towarów i usług wykorzystywanych do sprzedaży akcji i udziałów?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP-3/i/4407/26/05 wydana przez: Izba Skarbowa w Krakowie

 • Pytanie:
  opodatkowanie podatkiem VAT świadczonych przez adwokata usług w zakresie pomocy prawnej

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP-B/406z-8/05/BP wydana przez: Izba Skarbowa w Poznaniu

 • Pytanie:
  Czy prowadząc działalność gospodarczą na imię obojga małżonków po przekształceniu wpisu w dwa odrębne małżonkowie mogą kontynuować dotychczasowy sposób rozliczania?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: IS.IX/3-443/57/05 wydana przez: Izba Skarbowa w Rzeszowie

 • Pytanie:
  Czy czynności "eksploatacyjne" wykonywane przez wspólnotę mieszkaniową na rzecz właścicieli wyodrębnionych lokali dotyczące pobierania opłat związanych z posiadaniem tytułu prawnego do lokali użytkowych wyłącznie na potrzeby odrębnych lokali z tytułu ogrzewania odrębnych nieruchomości są opodatkowane podatkiem od towarów i usług według stawek właściwych dla poszczególnych czynności lub towarów?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PI/005-20/05/Z/03 wydana przez: Izba Skarbowa w Gdańsku

 • Pytanie:
  Podatnik pyta, czy w przedstawionym stanie faktycznym świadczenie usług w ramach zawartych umów o dzieło (zlecenia) kwota powyżej 10.000 Euro podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PI/005-14/05/Z/09 wydana przez: Izba Skarbowa w Gdańsku
  Izba Skarbowa w Gdańsku

 • Pytanie:
  Dotyczy odzyskania podatku od towarów i usług zawartego w zakupach dokonanych w ramach realizacji projektu "Tradycja dla przyszłości" finansowanego ze środków pomocy zagranicznej.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP-077/SIP/246/05 wydana przez: Izba Skarbowa w Bydgoszczy

 • Pytanie:
  Czy czynności wykonywane w związku z pełnieniem funkcji nadzorcy sądowego podlegają opoodatkowaniu podatkiem VAT?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP-3/i/4407/29/05 wydana przez: Izba Skarbowa w Krakowie

7| 8| 9| 10| 11|

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY