Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

SZUKAJ WG LAT

2016 , 2015 , 2014 , 2013 , 2012 , 2011 , 2010 , 2009 , 2008 , 2007 , 2006 , 2005 , 2004 , 2003 , 2002 , 2001 , 2000

PYTANIA

 • Pytanie:
  Czy koszty poniesione przez spółkę na organizację przez agencję reklamową akcji promocyjnych w punktach sprzedaży stanowią koszty uzyskania przychodu w pełnej wysokości oraz nie podlegają ograniczeniom przewidzianym a art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1472/ROP1/423 -10/13/05/PS wydana przez: Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie

 • Pytanie:
  Czy na podstawie wyłącznie pisemnego oświadczenia nauczyciela można naliczyć 50% koszty uzyskania przychodów z tytułu zawartej umowy zlecenia?

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1427/ZF/415-71/05 wydana przez: Urząd Skarbowy w Sierpcu

 • Pytanie:
  Czy w przedstawionym stanie faktycznym Spółka z o.o. zobowiązana jest do składania zerowej deklaracji PIT-4?

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: US.VI/I-415-15-I/05 wydana przez: Urząd Skarbowy w Olsztynie

 • Pytanie:
  Wątpliwości podatnika dotyczą możliwości odliczenia podatku VAT naliczonego wykazanego na fakturze VAT otrzymanej przed dniem dokonania rejestracji zgodnie z art . 88 ust.1 pkt.5 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004r.o podatku od towarów i usług ( Dz. U. nr 54, poz.535 )

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP/443-17-1/05 wydana przez: Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu

 • Pytanie:
  Czy stanowią koszty uzyskania przychodów spółki z o.o.: opłata za potwierdzenie podpisów, koszty aktu notarialnego zawiązania spółki, podatku od czynności cywilnoprawnych, znaki sądowe, publikacja w Monitorze Sądowym, rejestracja VAT-R, znaki skarbowe, opłata za odpis z KRS, poniesione przez rejestracją sądową spółki?

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: II/423-001/6/05/KPS wydana przez: Drugi Urząd Skarbowy Łódź-Bałuty

 • Pytanie:
  Czy do usług "utrzymania" oprogramowania ma zastosowanie art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy z 15.02.1992r.o podatku dochodowym od osób prawnych według którego należności wypłacane przez polskie podmioty na rzecz podmiotów zagranicznych z tytułu praw autorskich lub praw pokrewnych, w tym również ze sprzedaży tych praw, podlegają w Polsce opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób prawnych w wysokości 20 % przychodów - z uwzględnieniem postanowień art. 12 pkt 2 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania między Polską a Francją, w którym ustalono podatek w wysokości 10 % należności pod warunkiem posiadania przez spółkę certyfikatu rezydencji odbiorcy należności?

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1440/RDP/4211/1470/BS/2007 wydana przez: Urząd Skarbowy Warszawa-Wola

 • Pytanie:
  Czy w związku ze zmianą struktury właścicielskiej akcjonariusza Podatnik był zobowiązany do zmiany właściwości urzędu skarbowego?

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PD/G/423/1/2005 wydana przez: Urząd Skarbowy w Śremie

 • Pytanie:
  Czy wspólnota mieszkaniowa od stycznia 2005 r. ma płacić podatek dochodowy od osób prawnych?

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: DP 423-2-2004 wydana przez: Urząd Skarbowy Kraków-Stare Miasto

 • Pytanie:
  Czy spółka przejmująca cztery spółki jako sukcesor spółek przejętych, na podstawie art. 93 ustawy Ordynacja podatkowa ma prawo odliczyć od kwoty obliczonego podatu w delaracji rcznej CIT-8 za rok 2004, nieodliczony od podatu przez jedną ze spółek przejętych podatek od otrzymanych przez tą spółkę dywidend?

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PD-I/423/423-4/05 wydana przez: Małopolski Urząd Skarbowy

 • Pytanie:
  Czy spółka przejmująca cztery spółki jako sukcesor spółek przejętych, na podstawie art. 93 ustawy Ordynacja podatkowa ma prawo odliczyć od kwoty obliczonego podatu w delaracji rcznej CIT-8 za rok 2004, nieodliczony od podatu przez jedną ze spółek przejętych podatek od otrzymanych przez tą spółkę dywidend?

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PD-I/423/423-4/05 wydana przez: Małopolski Urząd Skarbowy

 • Pytanie:
  Czy skoro do przychodów ujmowane są przychody niezapłacone przez inwestorów, do kosztów uzyskania przychodów winny być również ujmowane naliczone, lecz niewypłacone, niedokonane lub niepostawione do dyspozycji wynagrodzenia oraz nieopłacone składki ZUS w części finansowanej przez płatnika?

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PD-I/423/423-3/05 wydana przez: Małopolski Urząd Skarbowy

1| 2| 3| 4|

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY