Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

SŁOWO KLUCZOWE: nieruchomość zabudowana ( 286 )

 • Pytanie:
  Czy usługowe przeszycie odzieży dla niemowląt (PKWiU 18.24.11 i 18.24.21) powinno być opodatkowane 7 % stawką podatku od towarów i usług?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: III-3/4430-560/VAT/06/TK wydana przez: Izba Skarbowa w Łodzi

 • Pytanie:
  Czy podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług - podjęte przez podatnika we własnym zakresie czynności windykacyjne - związane ze ściąganiem zaległych wpłat abonementowych, kosztów wysyłania upomnienia, którymi to kosztami zostanie obciążony abonent?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PPB1-449/11/06/I wydana przez: Izba Skarbowa w Katowicach

 • Pytanie:
  Czy znajduje zastosowanie przepis art. 15 ust. 6 ustawy o VAT w sytuacji wejścia w posiadanie - przez organ władzy publicznej - nieruchomości w drodze umowy cywilnoprawnej - umowy zamiany?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PPB_2/4407-48/06/I wydana przez: Izba Skarbowa w Katowicach

 • Pytanie:
  Czy istnieje obowiazek zgłoszenia właściwemu naczelnikowi urzedu skarbowego faktu przedłużenia okresu obowiazywania umowy, zawierającej upoważnienie dla kontrahentów Spółki (nabywców) do wystawiania faktur w jej imieniu, w terminie 10 dni od dnia przedłużenia umowy i na kim ciąży obowiązek wystawiania faktur VAT, w przypadku nie zachowania tego terminu?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP II 443/566/06 wydana przez: Izba Skarbowa we Wrocławiu

 • Pytanie:
  Czy podlega opodatkowaniu usługa renowacji mebli antycznych wykonana w kraju na rzecz kontrahenta unijnego, będącego podatnikiem, jeżeli towary nie później niż w terminie 30 dni od wykonania na nich usług zostaną wywiezione poza terytorium kraju?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PPB1-443/13/06/I wydana przez: Izba Skarbowa w Katowicach Ośrodek Zamiejscowy w Bielsku-Białej

 • Pytanie:
  Czy otrzymywane premie pieniężne mają charakter rabatu, o którym mowa w art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), który zmniejsza podstawę opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP I 443/556/06/AW wydana przez: Izba Skarbowa we Wrocławiu

 • Pytanie:
  Podatnik pyta czy w sytuacji gdy nie jest on płatnikiem podatku VAT sprzedaż przez niego działek budowlano-przemysłowych podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP I 443/579/06/JK wydana przez: Izba Skarbowa we Wrocławiu

 • Pytanie:
  Usługa w zakresie organizacji i wykonania pokazu pirotechnicznego a opodatkowanie podatkiem VAT.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PI/443-10/06/Z/06 wydana przez: Izba Skarbowa w Gdańsku

 • Pytanie:
  Czy jednorazowa dostawa działki budowlanej dokonywana przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP I 443/245/06/AK wydana przez: Izba Skarbowa we Wrocławiu

 • Pytanie:
  Czy jednorazowa sprzedaż działki niezabudowanej pod rządami ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług będzie rodziła obowiązek zapłaty podatku od towarów i usług?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP I 443/1520/05 wydana przez: Izba Skarbowa we Wrocławiu

 • Pytanie:
  Zwolnienia od podatku VAT do poniżej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowa?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PI/443-12/06/Z/06 wydana przez: Izba Skarbowa w Gdańsku

 • Pytanie:
  Podatnik zwrócił się z zapytaniem, czy ma prawo do zastosowania stawki 0% za usługę przygotowania produkcji w sytuacji, gdy faktura jest wysyłana pocztą a nie wraz z eksportowanym towarem.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP I 443/54/06/AW wydana przez: Izba Skarbowa we Wrocławiu

 • Pytanie:
  Podatnik zwrócił się z zapytaniem czy powinien naliczać należny podatek od towarów i usług z tytułu otrzymanej z Niemiec faktury za przygotowanie produkcji. Zdaniem Wnioskodawcy w wyżej opisanej sytuacji nie ma podstawy prawnej do naliczania należnego podatku VAT.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP I 443/55/06/AW wydana przez: Izba Skarbowa we Wrocławiu

 • Pytanie:
  Czy wykazana działalność Spółki podlega opodatkowaniu VAT, jeśli tak to jaką stawką i czy przysługuje jej prawo do odliczeń podatku naliczonego przy zakupach na ich wykonanie ?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PI/443-17/06/Z/06 wydana przez: Izba Skarbowa w Gdańsku

 • Pytanie:
  Opodatkowanie podatkiem VAT w latach 2001 - 2006 usług w zakresie wyceny budynków i ich części oraz wolnych terenów klasyfikowanych w grupowaniach - odpowiednio: a) PKWiU 70.31.13-00.20 "Usługi wyceny budynków niemieszkalnych i gruntów przyległych", b) PKWiU 70.31.11-00.20 "Usługi wyceny budynków mieszkalnych i gruntów przyległych", c) PKWiU 70.31.14-00.20 "Usługi wyceny wolnych terenów pod zabudowę niemieszkalną oraz terenów nieprzeznaczonych pod zabudowę (np. tereny rolnicze, leśne)", d) PKWiU 70.31.12.00 "Usługi wyceny wolnych terenów pod zabudowę mieszkalną", KWiU 67.13.10-00.10 "Usługi pośrednictwa między stronami zaangażowanymi w udzielanie i przyjmowanie kredytów".

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP II 443/416/06 wydana przez: Izba Skarbowa we Wrocławiu

 • Pytanie:
  Jaka stawka podatku VAT winna być zastosowana przy sprzedaży miejsc postojowych przynależnych do lokali i sprzedawanych wraz z nimi?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP II 443/414/06/MM wydana przez: Izba Skarbowa we Wrocławiu

 • Pytanie:
  Zapytanie Podatnika dotyczyło opodatkowania podatkiem od towarów i usług wynagrodzenia uzyskiwanego na podstawie umowy zawartej w 1997 r. dotyczącej odpłatnego przeniesienia prawa własności projektu wynalazczego.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP I 443/476/06 wydana przez: Izba Skarbowa we Wrocławiu

 • Pytanie:
  Czy jest prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT otrzymanych przed dniem złożenia zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R w zakresie podatku od towarów i usług?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP I 443/437/06 wydana przez: Izba Skarbowa we Wrocławiu

 • Pytanie:
  Zapytanie dotyczy możliwości wniesienia aportem do spółki cywilnej przedmiotowych kas fiskalnych celem ich dalszego użytkowania (po wcześniejszym dokonaniu odczytu i wymianie modułów) oraz po ponownym dokonaniu rejestracji kas (nadaniu nowych numerów).

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP I 443/1745/05 wydana przez: Izba Skarbowa we Wrocławiu

 • Pytanie:
  Jaka stawka podatku VAT obowiązuje na usługi poligraficzne świadczone na rzecz kontrahenta z Unii?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PPB_2/449-0006/06/I wydana przez: Izba Skarbowa w Katowicach

5| 6| 7| 8| 9|

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY