Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

SZUKAJ WG LAT

2016 , 2015 , 2014 , 2013 , 2012 , 2011 , 2010 , 2009 , 2008 , 2007 , 2006 , 2005 , 2004 , 2003 , 2002 , 2001 , 2000

PYTANIA

 • Pytanie:
  Jak wynika z opisanego stanu faktycznego, podatnik od 1 grudnia 1992 r. prowadził zakład blacharsko-dekarski. Z przyczyn rodzinnych firma została zlikwidowana z dniem 31 marca 2005 r. Po ustaniu problemów rodzinnych, podatnik ponownie uruchomił działalność z dniem 1 sierpnia 2005 r. Obrót osiągnięty przez podatnika w 2005 r. na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej wyniósł 38.174,77 zł. W związku z powyższym wnioskodawca zwrócił się z zapytaniem, czy jest zobowiązany do zakupu i stosowania kasy fiskalnej. Podatnik stoi na stanowisku, iż nie ma obowiązku zainstalowania kasy fiskalnej ze względu na osiągnięty w 2005 r. obrót.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: OO-II-005/139/IM/06 wydana przez: Izba Skarbowa w Opolu

 • Pytanie:
  - dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i usług sprzedaży gruntów przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PPII/4407-005-26/06 wydana przez: Izba Skarbowa w Olsztynie

 • Pytanie:
  Gmina zamierza ogłosić przetarg nieograniczony na budowę nawierzchni ulicy ........... w ........... Planowany do budowy odcinek tej ulicy, który obecnie stanowi drogę o nawierzchni gruntowej, będzie utwardzony kostką brukową betonową drobnowymiarową (jezdnia, chodniki, wjazdy na posesje i dojścia). Przewiduje się również wykonanie trawników na powierzchni poboczy ziemnych wzdłuż krawężnika oraz pomiędzy jezdnią a chodnikiem. Teren objęty inwestycją położony jest na osiedlu budownictwa mieszkaniowego przy ulicy dojazdowej o posesji mieszkaniowych, wokół domów rodzinnych w całości (100%) przeznaczonych na cele mieszkaniowe. Do tej inwestycji Gmina zamierza zastosować 7% stawkę podatku od towarów i usług na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a) w zw. z ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarówi usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn.zm.).

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP-I/4492-4/06/TŁ wydana przez: Izba Skarbowa w Opolu

 • Pytanie:
  Problematyka opodatkowania sprzedaży samochodu osobowego Ford Focus (środek trwały) oraz kwestia obowiązku korekty podatku naliczonego zgodnie z art. 91 ust. 2-7 ustawy o podatku od towarów i usług.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: L.IS.II/2-443/266/06 wydana przez: Izba Skarbowa w Rzeszowie

 • Pytanie:
  Czy podlega opodatkowaniu wynagrodzenie finasowane ze środków bezzwrotnej pomocy Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PDF/E/415-148/06 wydana przez: Izba Skarbowa w Olsztynie

 • Pytanie:
  - dotyczy zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym wynagrodzeń koordynatorów programów, zatrudnionych w ramach umów zleceń przy realizacji programów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PBF/005-1-173/06 wydana przez: Izba Skarbowa w Olsztynie

 • Pytanie:
  - w przedmiocie prawa do odliczenia od podstawy obliczenia podatku wydatków na spłatę odsetek od kredytu mieszkaniowego.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PBF/4117-005-15/06 wydana przez: Izba Skarbowa w Olsztynie

 • Pytanie:
  1. Czy ma prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktury dokumentującej zapłaconą zaliczkę, (z uwzględnieniem dokonanej korekty podatku naliczonego w związku ze zwróceniem przez dostawcę części zaliczki), w przypadku gdy nie dokonano dostawy, 2. Kiedy należy dokonać korekty podatku naliczonego związanego z niezwróconą przez sprzedawcę częścią zaliczki?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP-3/4407/114/06 wydana przez: Izba Skarbowa w Krakowie

 • Pytanie:
  Czy Spółka miała prawo zastosować zwolnienie z podatku od towarów i usług dokonanej dostawy samochodów wykupionych po zakończeniu umowy leasingu?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP-I/44071-20/06/TŁ wydana przez: Izba Skarbowa w Opolu

 • Pytanie:
  Możliwość zastosowania zwolnienia z podatku od towarów i usług ze sprzedaży używanej maszyny rolniczej, na ktorą obowiązywała stwka 0%.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP-I/44071-21/06/TŁ wydana przez: Izba Skarbowa w Opolu

 • Pytanie:
  Czy dywidenda wypłacana przez zagraniczna spółkę reinwestowana w akcje a następnie jednostki uczestnictwa funduszu podlega w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: BI/415-1260/06 wydana przez: Izba Skarbowa w Gdańsku

 • Pytanie:
  Czy komornik jest obowiązany jest do obliczania i poboru podatku od towarów i usług, czy też obowiązek ten spoczywa na Sądzie, który w niektórych przypadkach pełni rolę organu egzekucyjnego?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP-I/44071-16/06/MJ wydana przez: Izba Skarbowa w Opolu

 • Pytanie:
  Czy komornik jest obowiązany jest do obliczania i poboru podatku od towarów i usług, czy też obowiązek ten spoczywa na Sądzie, który w niektórych przypadkach pełni rolę organu egzekucyjnego?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP-I/44071-17/06/MJ wydana przez: Izba Skarbowa w Opolu

 • Pytanie:
  Czy przychód ze sprzedaży mieszkania przed upływem pięciu lat w trakcie trwania związku małżeńskiego stanowiącego majątek odręby jednego z małżonków i przeznaczony na zakup nieruchomości wspólnie z małżonkiem stanowi podstawę do zwolnienia z podatku dochodowego?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PD-2/41170-117/06 wydana przez: Izba Skarbowa w Krakowie

 • Pytanie:
  Czy zespół adwokacji ma obowiązek poboru zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń członków zespołu adwokackiego?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: BI/4117-0006/06/IS wydana przez: Izba Skarbowa w Gdańsku

 • Pytanie:
  Czy komornik jest obowiązany jest do obliczania i poboru podatku od towarów i usług, czy też obowiązek ten spoczywa na Sądzie, który w niektórych przypadkach pełni rolę organu egzekucyjnego?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP-I/44071-16/06/MJ wydana przez: Izba Skarbowa w Opolu

 • Pytanie:
  Czy komornik jest obowiązany jest do obliczania i poboru podatku od towarów i usług, czy też obowiązek ten spoczywa na Sądzie, który w niektórych przypadkach pełni rolę organu egzekucyjnego?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP-I/44071-17/06/MJ wydana przez: Izba Skarbowa w Opolu

 • Pytanie:
  Czy Spółka miała prawo zastosować zwolnienie z podatku od towarów i usług dokonanej dostawy samochodów wykupionych po zakończeniu umowy leasingu?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP-I/44071-20/06/TŁ wydana przez: Izba Skarbowa w Opolu

 • Pytanie:
  Czy komornik jest obowiązany jest do obliczania i poboru podatku od towarów i usług, czy też obowiązek ten spoczywa na Sądzie, który w niektórych przypadkach pełni rolę organu egzekucyjnego?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP-I/44071-16/06/MJ wydana przez: Izba Skarbowa w Opolu

 • Pytanie:
  Czy komornik jest obowiązany jest do obliczania i poboru podatku od towarów i usług, czy też obowiązek ten spoczywa na Sądzie, który w niektórych przypadkach pełni rolę organu egzekucyjnego?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP-I/44071-17/06/MJ wydana przez: Izba Skarbowa w Opolu

3| 4| 5| 6| 7|

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY